Opties

Recente artikelen van Opties

Nieuws
afb 2

OptieAcademy van Optie academy in

OPTIE TRADE VAN DE WEEK: GESCHREVEN PUT OP AMD

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: Advanced Micro Devices met korting kopen via een geschreven put. LEES VERDER »

752 views
Nieuws
_pic-web-1

OptieAcademy van Optie academy in

Aandeel Trade van de Week: Long in Kas Bank

Sinds 1 januari 2017 zijn we met de Dividend Rendement Aandelen Portefeuille gestart, waarmee we inmiddels op een resultaat staan van +14,5%. LEES VERDER »

1108 views
Nieuws
_pic-web-1

OptieAcademy van Optie academy in

Optie Trade van de Week: Long Call op Axalta Coating Systems

Deze week krijgt u een Long Call op Axalta Coating Systems gepresenteerd. Op het Amsterdamse verf- en speciaal chemiebedrijf wordt flink gejaagd door het Amerikaanse Pittsburgh Plate Glass Co (PPG). LEES VERDER »

716 views
Nieuws
_pic-web

OptieAcademy van Optie academy in

Aandeel Trade van de Week: Long in Quest for Growth

Deze week krijgt u een de Trade van de Week gepresenteerd: Long in Quest for Growth.

Sinds 1 januari 2017 zijn we met de Dividend Rendement Aandelen Portefeuille gestart, LEES VERDER »

1295 views
Nieuws
_pic-web-1

OptieAcademy van Optie academy in

Aandeel Trade van de Week: Long in Refresco

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Aandeel Trade van de Week gepresenteerd: een Long in Refresco. Sinds 1 januari 2017 zijn we met Dividend Rendement Aandelen Portefeuille gestart, waarmee we inmiddels op een resultaat staan van +2%. LEES VERDER »

1079 views
Nieuws
Optie-Trade-van-de-Week--een-driepoot-long-op-Twitter

OptieAcademy van Optie academy in

Optie Trade van de Week: een driepoot long op Twitter

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: een driepoot long op Twitter. Twitter is met tickersymbol TWTR aan de Amerikaanse effecten- en optiebeurs genoteerd. LEES VERDER »

870 views
Nieuws
Optie-Trade-van-de-Week--geschreven-put-op-Johnson-&-Johnson

OptieAcademy van Optie academy in

Optie Trade van de Week: geschreven put op Johnson & Johnson

Deze week krijgt u van OptieAcademy de Optie Trade van de Week gepresenteerd: Johnson & Johnson met korting kopen via een geschreven put.

Johnson & Johnson is een grote Amerikaanse farmacie- en health-onderneming met een marktkapitalisatie van meer dan $300 miljard. De (toekomstige) koers/winst-verhouding (K/W) bedraagt 16. Het dividendrendement bedraagt op basis van de huidige aandelenkoers een fraaie 2,8%. Het aandeel staat met tickersymbol JNJ aan de Amerikaanse effectenbeurs NYSE genoteerd en op de aandelen worden opties verhandeld. LEES VERDER »

1369 views

Opties en beleggen; wat zijn opties? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op de markt? Hoe behaald u optimaal rendement? Dit en veel meer leest u op Beleggersplaats.com!

Wat zijn opties?

Opties worden niet alleen op de kapitaalmarkt gebruikt. Iedereen weet eigenlijk wel wat een optie is. Het is een voorbehouden recht om tegen een vooraf overeengekomen prijs, binnen een bepaalde periode, een goed te mogen kopen of verkopen. Het meest bekend is waarschijnlijk wel de optie binnen de onroerendgoedmarkt. Als een kandidaat koper bedenktijd wil om te beslissen of hij een bepaald huis wil kopen of niet, kan hij een optie vragen. Daarmee kan hij zijn koopbeslissing wat uitstellen. De verkoper van het huis geeft met de optie een “kooprecht” aan de mogelijke koper. Deze laatste kan altijd nog beslissen wel of niet tot aankoop over te gaan. De optie geeft namelijk wel een recht maar geen plicht. De plicht ligt bij de eigenaar die de optie geeft.
Er zijn twee soorten opties. Ter verduidelijking hieronder een korte omschrijving van callopties en putopties.
Bij een calloptie heeft de koper het recht om de onderliggende waarde van de optie tegen een vastgesteld bedrag te kopen. Voor dit recht wordt een premie betaald aan de verkoper. Deze heeft op zijn beurt de plicht de stukken te verkopen tegen de afgesproken prijs. De koper hoopt (speculeert) op een waardestijging van de onderliggende stukken, omdat hij deze dan goedkoper kan kopen.

Bij een putoptie heeft de koper het recht om de onderliggende waarde te verkopen. De koper betaalt de verkoper een premie. Deze heeft de plicht om de onderliggende waarde te kopen tegen de afgesproken prijs, indien de koper van de optie dat wenst. Een koper van de optie speculeert op een waardedaling van de onderliggende stukken. Deze kan hij duurder verkopen, dan dat ze waard zijn.

Op de kapitaalmarkt kan men naast een optie op vastgoed ook een optie nemen op aandelen, obligaties, edelmetalen zoals goud en zilver, maar ook valuta en grondstoffen.

Handelen in opties

De handel in opties vindt plaats via zogenoemde optiehuizen op de Amsterdamse beurs. Handelen in opties is niet voor niets een van de meest veelzijdige beleggingsinstrumenten die er zijn. Omdat naast het uitoefenen van het optierechten (het dus daadwerkelijk overgaan tot koop) er ook een levendige handel in is. Verreweg het merendeel van de opties wordt namelijk niet gebruikt om gebruik van te maken, maar om winst te maken op de premie die men ontvangt bij verkoop van de optie. Van callopties bijvoorbeeld wordt ruim 80% niet uitgeoefend maar verhandeld.
Gekochte opties, calls én puts, kunnen namelijk op elk moment weer worden vérkocht voor op enig moment geldende premie. Het kooprecht dat met het kopen van de optie werd verworven, komt hierdoor uiteraard te vervallen. Ook geschreven opties, waarvoor dus reeds premie is ontvangen, kunnen weer teruggekocht worden. Hiervoor dient dan de op dat moment geldende premie te worden betaald.
Call- en putopties zijn dus koop- en verkooprechten die we zowel kunnen kopen als schrijven. Daarnaast kunnen we wat gekocht is weer verkopen en wat geschreven is weer terugkopen. De diversiteit in uitoefenen en verhandelen maakt opties wezenlijk anders dan o.a. aandelen. Er zijn verschillende strategieën om bijvoorbeeld verliezen te beperken. Het zijn met name de verschillende mogelijkheden waardoor beleggen in opties zo interessant is zowel voor particulieren als voor professionele partijen.

Expiratiedatum opties

Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen zijn opties anders dan aandelen. Dat geldt ook voor de ‘houdbaarheid’ van deze instrumenten. Aandelen zijn in principe ‘onbeperkt houdbaar’ tenzij het bedrijf failliet gaat. Opties hebben per definitie een beperkte levensduur die we looptijd noemen. Er worden in ons land opties uitgezet met looptijden variërend van 1 week tot 5 jaar. In de VS tot maximaal 3 jaar.

Een optie heeft dus een einddatum die we expiratiedatum noemen. Dat is nagenoeg altijd de ‘derde vrijdag van de expiratiemaand’ die bij een optie vermeld wordt. Is de beurs op zo’n dag gesloten dan wordt het de dag ervoor. In beleggerstaal worden deze derde vrijdagen kortweg ‘december-expiratie’ of ‘juli-expiratie’ enz. genoemd. Het eindigen van optiecontracten noemen we expireren waarna een optie totaal geen waarde meer heeft.

Dat opties een einddatum hebben betekent niet dat u een optiepositie ook tot expiratie moet aanhouden. Vanaf het moment dat u een positie inneemt, kunt u deze weer ongedaan maken. Elk gewenst moment kunt u een gekochte optie weer verkopen of een geschreven/verkochte optie weer terugkopen waardoor uw recht of plicht weer komt te vervallen.

Een optie hoeft dus niet tot het einde van de looptijd in bezit te blijven van dezelfde eigenaar. Zo kunnen gekochte maar ook geschreven opties tijdens hun looptijd één of zelfs meerdere keren van eigenaar wisselen. Zo ontstaat de levendige handel in deze instrumenten.

Koers opties

Bij elke optie hoort een koers, ofwel een uitoefenprijs. Dit is de prijs waarvoor de onderliggende waarde mag worden gekocht of verkocht. Deze wordt ook wel strike genoemd. Van fondsen waarvan opties uitgezet zijn, worden diverse optieseries uitgeschreven, per serie met een andere uitoefenprijs. Een serie worden gevormd door aan elke uitoefenprijs diverse looptijden te koppelen.

Een voorbeeld van een optiecode: ING/okt15/30. De eerste letters is de tickercode van het fonds waarop de optie betrekking heeft; okt06 is de expiratiedatum. Staat er alleen een jaartal dan expireert de optie op de jaarlijkse expiratie in december van dat jaar. In dit voorbeeld is 30 de uitoefenprijs/strike waarvoor op basis van deze optie de aandelen ING gekocht of verkocht mogen worden. Met een C of P voor deze code wordt aangegeven of het een call of put betreft.

Zowel uitoefenprijs als looptijd zijn in elk optiecontract een vaststaand gegeven en kunnen dus niet worden veranderd, ook niet als de optie wordt verhandeld. Als u een optie in bezit heeft waarvan u een van beide of allebei verandert wilt zien, zult u een gekochte optie eerst weer moeten verkopen en een geschreven optie eerst weer moeten terugkopen, om vervolgens een nieuwe optie in de plaats te nemen met andere, door u gewenste specificaties.

Korte en langlopende opties

Met de begrippen ‘korte’ en ‘lange’ opties wordt de looptijd van opties bedoeld. We spreken van kortlopende opties als de looptijd korter is dan een jaar. Opties dus met looptijden van één, drie, zes en negen maanden. Na elke expiratie worden nieuwe ‘korte’ opties geïntroduceerd met uitoefenprijzen rond de op dat moment actuele beurskoers van het onderliggende aandeel. Zo kan er dus permanent gehandeld worden in opties met diverse looptijden gecombineerd met diverse uitoefenprijzen.

Er zijn ook langlopende opties met looptijden van meerdere jaren. Deze worden telkens na de jaarlijkse december-expiratie geïntroduceerd. In Nederland is dat voor maximaal vijf jaar verder. Bijvoorbeeld in december 2006 werden weer opties uitgezet met als expiratiedatum de derde vrijdag van december 2011.

Omdat de tijd nu eenmaal verstrijkt zijn er dus ook opties met looptijden van vier, drie, twee en één jaar. Langlopende opties worden ook wel meerjarige opties genoemd en zijn er voor fondsen met hoge marktkapitalisatie zoals Shell, Unilever, Akzo, Philips, enz.

Aandelenopties

Aandelenopties kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld om een aandelenportefeuille te verzekeren tegen ongewenste koersbewegingen. Stel, op dit moment staan uw aandelen op winst. Om die winst te verzilveren besluit u uw aandelen te verkopen. Maar omdat u ook denkt dat een verdere koersstijging mogelijk is, koopt u een calloptie voor een klein deel van de winst uit de aandelenverkoop. Als nu de koers van de aandelen blijft stijgen dan wordt uw calloptie meer waard. Ondanks dat u uw aandelen heeft verkocht, kunt u dus toch nog blijven profiteren van de koersstijging bij verkoop van de calloptie. Daalt de koers van de aandelen dan heeft u uw winst gemaakt bij de verkoop van de aandelen. Uw verlies kan dan nooit groter zijn dan het bedrag dat u heeft geïnvesteerd in de calloptie.
U kunt aandelenopties ook gebruiken voor het maken van winst op aandelen, zonder dat u deze aandelen in bezit heeft. U kunt op die manier maximaal profiteren van de koerswinst van aandelen terwijl uw investering slechts een fractie van de beurskoers van dezelfde aandelen is. Dit wordt de hefboomwerking genoemd: met een relatief lage investering toch de mogelijkheid van een hoog rendement.
Stel, u koopt een calloptie. Deze optie geeft u het recht om 100 aandelen te kopen tegen een bepaalde uitoefenprijs, bijvoorbeeld € 50,– per aandeel. Voor de calloptie betaalt u een bepaald bedrag, dit bedrag wordt de premie genoemd. De premie bedraagt bijvoorbeeld € 2,–. De premie wordt per aandeel genoteerd, dus u betaalt uiteindelijk € 2,– x 100 (aandelen) = € 200,– per optie.
Tijdens de looptijd van de optie stijgt de koers van het aandeel naar € 60,–. De calloptie neemt daardoor ook in waarde toe en de premie stijgt naar € 11,–. U kunt besluiten om gebruik te maken van uw kooprecht en de aandelen kopen voor € 50,–. U kunt dan een winst van € 10,– verzilveren als u deze aandelen direct weer verkoopt tegen de actuele marktprijs van € 60,–. Na aftrek van de betaalde optiepremie van € 200,– bedraagt uw winst dus € 8,- x 100 = € 800,–.
In plaats van de aandelen te kopen, kunt u besluiten om uw calloptie te verkopen. Die is immers ook in waarde gestegen. U kunt daardoor profiteren van de gestegen koers zonder dat u hoeft te investeren in aandelen. Bij verkoop van de calloptie uit dit voorbeeld ontvangt u € 1.100,– terwijl uw investering slechts € 200,– bedroeg. Dit is dus een winst van € 900,–, ofwel een winstpercentage van 450%!
Het kan dus interessant zijn om in plaats van aandelen zelf te kopen, opties te schrijven / verkopen. Het “schrijven”, ook wel verkopen van opties, is niet zonder risico. U krijgt namelijk een leveringsplicht. U dient de opties namelijk later terug te kopen. Daarvoor dient u ook een margin achter de hand te hebben.

AEX opties

Een optie op de AEX is het recht om een onderliggende waarde van de index te kopen of verkopen tegen een prijs die vooraf is afgesproken gedurende een bepaalde periode. In plaats van de index te kopen, koopt u de call opties. Vanwege de hefboom zal uw winst aanzienlijk hoger uitvallen dan wanneer u de AEX koopt. De risico’s zijn natuurlijk ook hoger. Een putoptie wordt gekocht indien een koersdaling wordt verwacht of het indexbezit beschermd moet worden tegen koersdaling.
De AEX kent ook weekopties die iedere vrijdag worden aangemaakt. Ze lopen een week later op vrijdag weer af. Daardoor kunnen kopers snel inspelen op actuele veranderingen. Handelaren die willen speculeren op koersbewegingen van de AEX, hoeven door de komst van de weekoptie niet langer een positie voor een hele maand in te nemen.
Door de korte looptijd is de tijd- en verwachtingswaarde en daarmee de premie van de optie relatief laag. Daardoor groeit het hefboomeffect. Daardoor kunnen ook bij geringe procentuele bewegingen in de AEX-index aantrekkelijke rendementen worden behaald. U kunt eenvoudig uw voordeel doen met actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten. De beweging van de onderliggende waarde heeft een grote invloed op de waarde van de optie.

Gerelateerde pagina’s:Zilver, Value Investing, Behaviour finance, Vastgoed, Obligaties, Analyse en Gedrag, Rente en Valuta, Grondstoffen en Edelmaten, Internationaal, Dividend, Beleggen, Nieuws.