8% dividend met risico en rendement in balans

8%-dividend-met-risico-en-rendement-in-balans

De fondsen van PensioenDividend bevinden zich in de High Yield sfeer. De wereld van het hoge dividend. Het verband tussen de hoogte van het dividend en het hiermee gepaard gaande risico is altijd aanwezig, echter het is onze taak juist die fondsen te lokaliseren waarbij we de afstand tussen risico en rendement zo klein mogelijk weten te houden. Van origine worden onze fondsen aangemerkt als schuldpapier van de laagste kwaliteit. Maar dat heeft veel professionele obligatiebeleggers er niet van weerhouden massaal deze obligaties te gaan kopen. Daar moet dus wel wat te halen zijn. Ons gemiddelde dividendrendement is momenteel 8,12%.

High Yield obligaties

Dit type obligatie doet het in de regel goed in tijden van economische groei en ze zijn minder kwetsbaar voor stijgende rentes. De veilige investment grade bedrijfsobligaties maakten vanaf de crisisperiode in 2009 100% rendement. De high yield obligaties deden 250%. Veel private equity bedrijven financierden grote overnames door het uitgeven van risico dragende high yield obligaties. Hierdoor is deze markt enorm gegroeid de laatste jaren. In Amerika bedraagt deze maar liefst 1,1 biljoen euro. Europa ‘verbleekt’ hierbij met 245 miljard. De Europese variant is echter snel aan het groeien.

Samenstelling

De high yield markt is volwassen geworden en risico en rendement zijn minder grote tegenpolen dan voorheen. Het is inmiddels mogelijk een grote verscheidenheid in de fondsenportfolio aan te brengen. Hiermee kunnen we de risico’s nog beter spreiden. En dat in een segment dat zich steeds verder ontwikkelt. We hebben nog wel te maken met een wat sterkere volatiliteit omdat de koersen van de fondsen heftiger reageren op gebeurtenissen in de markt. Ze weten zich echter ook weer snel te herstellen.

Korting

Veel hoog dividend fondsen van het type closed-end worden nog steeds verhandeld met een korting. Door het gesloten karakter ervan wordt de prijs volledig bepaald door vraag en aanbod. Er mogen tussentijds geen aandelen uitgegeven worden of worden opgekocht. U koopt dus aandelen waarvan u voor elke dollar aan waarde, bijvoorbeeld maar 90 cent betaalt. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk. In dat geval spreken we van een premium als de koers hoger ligt dan de netto waarde. Bij een korting ligt de netto waarde dus hoger dan de koers.

Nieuwe opname

Deze week presenteer ik aan onze abonnees van PensioenDividend een nieuw fonds van het voor ons bekende Alpine. De portfolio is opgebouwd uit aandelen van grote en large cap bedrijven. Ik noem u namen als Apple, Microsoft, Nestle’, Bank of America en FedEx. Zeker voor de lange termijn strategie is dit fonds een uitstekende belegging. Al onze fondsen keren maandelijks dividend uit.

Paul van den Heuvel

Pensioen Dividend

Paul

Paul van den Heuvel

Paul van den Heuvel heeft zich gespecialiseerd in het inkomensgericht beleggen en is auteur van de nieuwsbrieven The Dividend Factory en Pensioen Dividend. Zijn ervaringen als analist hebben hem geholpen bij de zoektocht naar Hoog Dividend aandelen. Deze aandelen hebben geen notering in eigen land, dus moest hij naar Amerika, de bakermat van het inkomensgericht beleggen. Regelmatig is hij daar te vinden en nog steeds weet hij de parels onder de Hoog Dividend aandelen aan zijn twee portfolio’s toe te voegen. Het is Paul zijn missie om ook de Nederlandse en Belgische beleggers hiervan te laten profiteren. En dat zijn er inmiddels al vele duizenden.