Aantal beleggers in Duitsland was in 2017 ongekend hoog

Xavier Boutinge van beleggersplaats in

german insurance

Uit een onderzoek van het Duitse Aandeleninstituut blijkt dat het aantal aandeelhouders in Duitsland aardig gestegen is in de afgelopen jaren. Afgelopen maandag presenteerde het instituut de resultaten van haar onderzoek. De resultaten van dit onderzoek is gebaseerd op een enquête die door het Aandeleninstituut uitgevoerd is. Daaruit bleek dat in 2017 gemiddeld 4,9 miljoen Duitsers vanaf de 14 jaar oud aandelen bezitten: dat zijn er 540.000 meer dan in 2016. Dat is een historisch hoog aantal beleggers. Alleen in 2000 en 2001 was het aantal hoger, omdat de Duitse bevolking toen probeerde te profiteren van de rap stijgende koersen van internetbedrijven. Toen die hausse een bubbel bleek te zijn, hebben veel Duitsers een tijdlang hun lust voor beleggen verloren. Nu blijkt het tij weer gekeerd te zijn: ook het aantal Duitsers, dat direct of indirect in een aandelenfonds beleggen, is voor het eerst in lange tijd weer meer dan 10 miljoen geworden.

Het onderzoek zegt ook iets over de verhouding tussen het netto inkomen per huishouden en de wil om in aandelen te investeren. Zo bleek dat er van de huishoudens met een netto maandinkomen van meer dan 4000 euro, maar liefst meer dan een derde aan het beleggen is. Dat is anders bij huishoudens die per maand minder dan 2000 euro netto verdienen: daar investeert slechts minder dan 6 procent in aandelen. Een tweede interessante tendens was te zien in de leeftijd van de beleggers. Zo bevinden de beleggers die het meest aan hun aandelen verdienen zich in de leeftijdscategorie van 50 tot 60 jaar. Bij de jongere beleggers is de opbrengst nog gering. De voorzitter van het instituut, Christine Bortenlänger, is blij met de duidelijke uitkomst van het onderzoek: ‘de analyse laat zien dat we vooral jongere mensen met een geringer inkomen nog beter moeten bereiken om voor investeren en beleggen te interesseren’.

Een interessant verschil tussen de verzekeraars in Nederland en Duitsland, is dat de Nederlandse verzekeraars eerder in aandelen investeren dan in Duitsland. Er zijn in Duitsland ongeveer 90 miljoen levensverzekeringen afgesloten die gezamenlijk zo’n 900 miljard euro waard zijn. Daarvan wordt slechts 4,6 procent in aandelen gestoken. 0,1 procent van deze 4,6 procent wordt door de fondsmanager direct in aandelen belegd: de overige 4,5 procent wordt in een aandelenfonds geïnvesteerd. Er wordt echter maar liefst 86,4 procent in obligaties geïnvesteerd. Dezelfde houding is ook te zien bij Duitse privébeleggers, al concentreren zij zich in verhouding tot de verzekeraars toch meer op aandelen. Zij hebben gezamenlijk voor 20 miljard euro in obligaties en andere langdurige rentepapieren geïnvesteerd. Daar staat tegenover dat in de eerste drie kwartalen van 2017 0,1 miljard euro in Duitse aandelen geïnvesteerd is en 6,4 miljard euro in buitenlandse aandelen.

Bron

Xavier Boutinge

Xavier Boutinge

Xavier heeft zich als redacteur aangemeld op onze website. Zijn motivatie liet niet te wensen over. Xavier is in hoge mate geïnteresseerd in beleggen, maar nog meer in de beweegredenen en de ‘waarom’ vraag. Met een sociaal economische achtergrond bekwaamt hij zich steeds meer als journalist, met als werkterrein de financiële markten. Het financiële landschap is sterk aan het veranderen. Xavier volgt dit proces op de voet. Het combineren van kennis, feiten en analyses zal onze lezers helpen bij de beeldvorming en ze als beleggers dagelijks inspireren.