Banken nemen slachtofferrol aan

Dodd-Frank

De Amerikaanse Senaat stemde woensdag in met veranderingen in de ‘Dodd-Frank’ wet, waarmee een eerste stap is gezet richting minder regelgeving op Wall Street. De wet werd in nasleep van de financiële crisis in 2008 aangenomen om meer controle over het bankwezen te kunnen uitoefenen. Veel banken voelden zich hierdoor onterecht in een schurkenrol geduwd en schilderen zich nu graag af als slachtoffers van overdreven overheidsregulatie. Dat is echter onterecht. Het gaat in alle opzichten fantastisch met de financiële industrie.

Lokale banken

De voorstanders van de herziende ‘Dodd-Frank’ wet stellen dat de originele wetgeving
onterecht veel lasten bezorgde aan lokale en kleine banken. Regionale financiële instituties als
Zions Bancorp, BB&T en Suntrust zullen daarom van de aanpassingen profiteren. De
wijzigingen bepalen echter ook dat banken pas ‘too big to fail’ zijn vanaf een waarde van 250
miljard dollar, waar eerder 50 miljard dollar gold. Dat betekent dat 25 van de 38 grootste
banken in het land met minder strenge toezicht vanuit de Federal Reserve te maken zullen
hebben. De Fed zal bovendien minder stress-tests uitoefenen, terwijl er ook minder strenge
regels komen voor kredietverstrekkers.

Risico

Trump steunt de wetswijzigingen. De verwachting is dan ook dat het Huis van
Afgevaardigden instemt met de veranderingen, waarna de wet snel op het bureau van de
president zal liggen. De kwestie verdeelt echter de Democratische Partij. Hoewel een deel van
de Democraten enthousiast meestemt met de Republikeinen, vinden veel van hun
partijgenoten dat de herziende wetgeving belastingbetalers aan meer risico’s blootstelt en een
nieuwe financiële crisis dichter bij brengt. Bovendien is de vraag in hoeverre het bankwezen
deze wijzigingen echt nodig heeft. Hoewel veel banken beweren dat de toegenomen
regelgeving ze te veel dwingt om terughoudend te zijn, kan onmogelijk worden gesteld dat ze
de afgelopen periode met geldtekort te maken hadden.

Records

Vorig jaar noteerden de Amerikaanse banken in totaal een winst van 164,8 miljard dollar.
Wanneer de boekhoudkundige gevolgen, verbonden aan de nieuwe belastingwet (waar de
financiële industrie op de lange termijn van zal profiteren) niet meegerekend worden bedraagt
die winst zelfs 183,1 miljard dollar, wat een stijging van 7% ten opzichte van een jaar eerder
én een nieuw record betekent. Bovendien zijn banken in staat geweest een groot deel van hun
kapitaal terug te geven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en door het terugkopen
van hun eigen aandelen. In totaal betaalden zij vorig jaar 121,4 miljard dollar uit aan
dividenden. Daarmee is het record uit 2007 gebroken toen er hier 110,4 miljard dollar aan
werd uitgegeven.

Hans de Groot

Hans de Groot

Hans de Groot is een gepassioneerd auteur van BeleggersPlaats.com. Vanaf het ontstaan van Beleggersplaats is hij nauw betrokken geweest bij de redactie. Eerst achter de schermen, nu in het openbaar. Zijn grootste passie? Beleggen! Van de beste aandelen tips , het laatste nieuws rondom interessante dividendaandelen tot en met het laatste nieuws over goudprijzen. Allemaal onderwerpen waarover hij u op de hoogte houdt. Het is zijn missie om wereldwijde informatie over winstgevende beleggingen te delen met onze lezers, want daar zijn we tenslotte allemaal in geïnteresseerd.