Britse begroting eindelijk op orde

Jos Stellendam van beleggersplaats in

begroting

In juli 2010 maakte de toenmalige minister van Financiën George Osborne een controversiële doelstelling bekend: het Britse begrotingstekort moest tot 2015 gedicht worden. Hij wilde dit bereiken door middel van een streng bezuinigingsbeleid, waarbij de overheidsuitgaven drastisch verminderd werden. Hoewel deze plannen stevig bekritiseerd werden door oppositiepartij Labour en veel toonaangevende economen is het begrotingsgat nu, twee jaar later dan gepland, eindelijk verleden tijd. Donderdag maakte de Office for National Statistics bekend dat het VK over 2017 een begrotingsoverschot van 3,8 miljard pond kon noteren.

IMF

Critici stelden dat overheidsbezuinigingen in combinatie met lage rentetarieven niet verstandig zijn, zeker wanneer er geen garantie is op economisch herstel. Zij stelden dat het bezuinigingsbeleid de economische groei zou beperken, en vreesden een nieuwe recessie. Het Internationaal Monetair Fonds prees Osborne echter, en stelde dat Ierland en het VK een voorbeeld kunnen zijn voor andere landen. Terwijl zij kozen over minder overheidsuitgaven, besloten andere landen de economische crisis te bevechten door de belastingen te verhogen. De resultaten spreken volgens het IMF boekdelen; het Britse bbp groeide sneller dan het Europese gemiddelde. De organisatie meent dan ook dat de rest van de wereld spoedig het voorbeeld van de Britten moet volgen. Binnenkort zullen de rentetarieven wereldwijd immers toenemen, waarna het moeilijker wordt voor regeringen om hun schulden in het gareel te houden.

Teleurstellend

Toch zijn velen steeds niet overtuigd. Jonathan Portes, hoogleraar economie aan King’s College in Londen, meent dat de plannen van Osborne om de begroting in balans te brengen op zichzelf niet zo controversieel waren. Ze verschilden vrij weinig van de maatregelen die Labour wilde nemen. De oppositie vond vooral dat de minister van Financiën te grote stappen nam in een tijd waarin dat niet nodig of gewenst was. Sinds het bezuinigingsbeleid van kracht is, zijn de Britse lonen amper gestegen, en hetzelfde geldt voor de productiviteit. Portes weet niet of dit het gelijk van critici (zoals hij) aantoont, maar volgens hem kan er geen andere conclusie worden getrokken dan dat de economie van het VK sinds de crisis behoorlijk heeft teleurgesteld.

Populisme

Volgens Portes heeft de Britse regering een grote fout gemaakt door niet te profiteren van de historisch lage rentetarieven. Dit was volgens hem hét moment om te investeren in de economie. De meeste westerse landen hebben echter na de economische crisis, in meerdere of mindere mate, een stevig bezuinigingsbeleid gevoerd. Dat heeft in veel landen tot ontevredenheid geleid, die volgens sommige experts ook in het voordeel heeft gewerkt van populistische bewegingen. Desondanks toont ook recent onderzoek aan dat het beperken van de overheidsuitgaven minder schadelijk is voor de economie dan het verhogen van de belastingen.
Bron
Bron

Jos Stellendam

Jos Stellendam

Als iemand thuis is in de financiële markten, dan is het Jos wel. Omdat ons platform steeds meer draagvlak krijgt, bereikt het steeds meer serieus geïnteresseerden in beleggen. Met het aantal lezers, neemt ook de diversiteit toe. Niet iedere belegger is hetzelfde. Jos ziet het als een uitdaging om mensen breed te informeren en te inspireren. Precies wat wij ook beogen met BeleggersPlaats. Jos heeft een journalistieke achtergrond, met financial markets als specialisatie.