China profiteert van Amerikaanse tech

China-profiteert-van-Amerikaanse-tech

China wil graag een pionier zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie, drones, mobiele technologie en supercomputers. Daarbij speelt Amerikaanse techreuzen een cruciale rol. Ze helpen Beijing haar doelen te halen door kapitaal, expertise en ingenieurschap aan te bieden. In ruil hiervoor krijgen ze ruime toegang tot de Chinese markt. Steeds meer Amerikaanse bedrijven mikken daarom op een soortgelijk partnerschap. Daar moeten ze dan mee opschieten; mogelijk zullen ze binnenkort in hun mogelijkheden beperkt worden door Washington.

Intellectueel eigendom

Amerikaanse bedrijven zijn berucht om de strenge bescherming van hun intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen. Om in China aan de bak te komen zijn ze echter genoodzaakt deze strengheid te laten varen. Ze worden vaak slechts toegelaten tot de Chinese markt wanneer ze technologie delen, lokale spelers betrekken in joint ventures, prijzen verlagen, en/of bijdragen aan de ontwikkeling van Chinese bedrijven. Dat Trump niet al te vriendelijk staat tegenover het industriebeleid van Beijing is bekend. Het is dan ook niet heel verrassend dat zijn regering een onderzoek wil starten naar de schending van Amerikaanse intellectueel eigendomsrechten. Ook het Congres denkt echter na over manieren die het China moeilijker moeten maken om aan Amerikaanse technologie te komen.

Militaire technologie

De VS vreest ten eerste dat Amerikaanse bedrijven slechts op de korte termijn geholpen worden door de samenwerking met China; op de lange termijn zou het hun ondergang kunnen inleiden. Washington is echter vooral bang dat de Chinezen zo toegang krijgen tot technologie waar het Amerikaanse leger en haar defensie- en ruimteprogramma’s van afhankelijk zijn. Vooralsnog trekken Amerikaanse bedrijven zich hier weinig van aan. AMD en Hewlett Packard Enterprises ontwikkelen server chips samen met Chinese concurrenten. IBM heeft technologie gedeeld waarmee het land een belangrijke rol kan spelen in de verdere ontwikkeling van online bankieren. Tot slot beconcurreren Qualcomm en Intel elkaar in de ontwikkeling van mobiele chips.

Qualcomm

Qualcomm (Nasdaq: QCOM) is het grootste zorgenkindje voor Washington. In 2015 gaf de Chinese regering dat bedrijf een recordboete van 975 miljoen dollar, omdat het concurrentieverstorend gedrag zou vertonen. Om weer in genade te worden aangenomen door Beijing was het vervolgens genoodzaakt om haar prijzen in China te verlagen, een groter deel van haar productieproces aan partners in het land te laten, en bij te dragen aan de verbetering van de Chinese technologische capaciteiten. Daarnaast helpt het de Chinese regering ook met de ontwikkeling van een supercomputer. De Amerikaanse overheid probeert actief bedrijven te ontmoedigen steun te verlenen aan de ontwikkeling van die technologie in het buitenland. In China weet men echter heel goed dat geen enkele CEO zo een grote markt kan laten lopen. Voorlopig kan Washington daar weinig tegen in brengen.

Bron

Xavier Boutinge

Xavier Boutinge

Xavier heeft zich als redacteur aangemeld op onze website. Zijn motivatie liet niet te wensen over. Xavier is in hoge mate geïnteresseerd in beleggen, maar nog meer in de beweegredenen en de ‘waarom’ vraag. Met een sociaal economische achtergrond bekwaamt hij zich steeds meer als journalist, met als werkterrein de financiële markten. Het financiële landschap is sterk aan het veranderen. Xavier volgt dit proces op de voet. Het combineren van kennis, feiten en analyses zal onze lezers helpen bij de beeldvorming en ze als beleggers dagelijks inspireren.