Daaaaag Pensioen

in

daag pensioen

Sinds de kredietcrisis van 2008 hebben de centrale banken alles geprobeerd om de economie aan te wakkeren. Zo is Quantitative Easing (QE), oftewel kwantitatieve verruiming van de geldvoorraad door centrale banken, in het leven geroepen. Het opkopen van landelijk, provinciaal en nu zelf corporate schuldpapier is één van de instrumenten die de centrale banken gebruiken. Een ander instrument is de rente, die alsmaar wordt verlaagd om investeringen te stimuleren. Door deze lage rente hebben pensioenfondsen het moeilijk hun benodigde rendement en de daarbij behorende dekkingsgraad bij elkaar te sprokkelen. In een sector waarvan oudsher zeer conservatief wordt belegd (lees: obligatie, liquiditeiten) is het in de huidige marktomstandigheden schier onmogelijk om aan de pensioenverplichtingen te voldoen.

De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM) komen met het voorstel om het collectieve Nederlandse pensioenstelsel op de schop te nemen. Dit zou plaats moeten maken voor een persoonlijk pensioenstelsel. Hierdoor zullen de discussies tussen generaties over de collectieve pensioenpot en de tekorten die telkens worden doorgeschoven naar toekomstige generaties verdwijnen. Dit stelt DNB in de publicatie van 21 juni 2016.

Bij het persoonlijk pensioenstelsel spaart iedereen voor zijn eigen pensioen. Dit is goedkoper voor de werkgever, het individu heeft zijn eigen vrijheid ten aanzien van de te kiezen beleggingen/beheerder, het beleggingsrisico wordt per individu bepaald en is volledig transparant. Het huidige pensioenstelsel is zeer ondoorzichtig. Al het kapitaal wordt op een hoop gegooid en niemand weet wat er met zijn inleg gebeurt, wat men precies aan premies betaald of wat straks overblijft. De AFM geeft aan dat “onder allerlei aannames en veronderstellingen zou er een bedrag kunnen zijn dat je krijgt. Maar het is niet gezegd dat dat zo is. Als de veronderstellingen over de rente, vergrijzing en het aantal baanwisselingen allemaal niet kloppen – de kans is groot dat de wereld er over twintig jaar anders uitziet dan we nu denken – dan komt dat bedrag er niet uit.”

Er kan gesteld worden dat ons pensioenstelsel achterhaald is. DNB geeft aan dat men “afscheid moet nemen van de illusie dat je kunt rekenen op een vooraf bepaald inkomen bij pensionering”.

De AFM pleit voor een persoonlijke pensioenrekening voor iedere Nederlander in een position paper. De AFM geeft aan dat een persoonlijke pensioenrekening eenvoudig en precies laat zien hoeveel pensioen een deelnemer heeft opgebouwd en het beter aansluit de persoonlijke situatie. Wellicht moet men zich het lot in eigen handen nemen en op zoek gaan naar een gespecialiseerde transparante Vermogensbeheerder die men kan begeleiden om het pensioen veilig te stellen.

Voor wie zijn pensioen niet wil onderbrengen bij een lompe verzekeringsmaatschappij biedt Lunar Vermogensbeheer een uitstekend alternatief en veel specialistische kennis.

Meer weten? Klik hier.