De vrije gemaakte economie

Tom Lassing van Beursbox in

De vrije gemaakte economie

Onze economie is in naam vrij maar ze is in bijna alle opzichten gemaakt. De ECB koopt maandelijks voor tientallen miljarden schulden op om de Europese economie gaande te houden. Dat nadat ze eerst honderden miljarden aan geld rechtstreeks aan de banken hadden gegeven. Toch kan de Europese economie blijkbaar niet zonder al die hulp. In mijn ogen wordt deze ‘hulp’ echter aan de verkeerde partijen gegeven.

Het zijn immers niet de banken die de economie gaande houden. Onze Europese economie wordt al tientallen jaren door consumenten gedragen. Ik leerde in de jaren zeventig al dat zo’n 70% van de economie wordt gedragen door consumenten. Wil je dus de economie helpen, dan moet je de consument helpen. Dat is logisch en ook veel effectiever. Dan vervolgens de vraag hoe je dat gaat doen. Je doet dat in ieder geval NIET door de banken geld te geven. Dat beleid is logischerwijze al onjuist en het feit dat het al jaren niet werkt, geeft wel aan dat deze logica ook klopt. Je kan de consumenten in één keer miljarden geven, die geven het één keer uit en het effect is weer weg. Dus dat is ook niet de weg. Het moet slimmer. Ik denk ook dat het veel slimmer kan.

Als we ‘echt’ willen dat onze economie weer goed gaat draaien en dat zoveel mogelijk mensen (liefst iedereen) weer meedoet, dan moet je het roer omgooien. Het belangrijkste doel dat voor ogen moet staan, is dat de middenklasse weer fors groter wordt. De middenklasse is de drager van de westerse economie. De middenklasse zorgt voor werkgelegenheid waarmee de laagste klasse zichzelf kan opwerken naar de middenklasse. Immers, de middenklasse gaat uit eten, gaat dagjes uit, koopt massaal spullen. Juist door het enorme volume is de middenklasse de motor van de economie. Een rol die de upper-class nooit kan vervullen, want die zijn niet talrijk genoeg om een echte impact op de gehele economie te hebben. Ook geven die hun geld te beperkt uit en leveren daarom vrijwel geen bijdrage voor de lagere klasse.

Hoe kunnen we de zaak voor elkaar krijgen: Iedereen van boven de 18 krijgt iedere maand een bedrag van 1000 euro. Maar… Uitkeringen en pensioenen EN lonen worden met dat bedrag gekort.
Wat we hiermee bereiken, is dat arbeid goedkoper wordt. Dat is heel goed voor de werkgelegenheid. Maar wat we ook zien, is dat er meer vertrouwen komt. Of je werkt of niet je krijgt, als je 18+, legaal ingezetene bent en een huishouden voert, 1000 euro. Als consumenten die zekerheid hebben, dan zullen we zien dat de middenklasse weer groter wordt en ook veel meer vertrouwen krijgt. Die middenklasse is de drager van de westerse economie. Het benodigde bedrag is veel kleiner dan het huidige ECB beleid aan steun geeft richting de banken, mede omdat er door deze opzet werkelijk enorme besparingen zullen zijn. Immers, de pensioenen van staatswege vervallen en uitkeringen van de overheid vervallen ook. Er hoeft bijna niet meer gecontroleerd te worden, dus tienduizenden ambtenaren kunnen nuttiger werk gaan doen. Als dankzij de veranderingen de economie weer beter werkt zal het systeem zichzelf bedruipen en daarmee geld en welvaart gaan opleveren.

Ja, die economie is ‘gemaakt’. Maar laten we elkaar geen mietje noemen, dat is de huidige economie ook, alleen profiteren van de huidige economie alleen de allerrijksten, terwijl de rest over het algemeen iedere maand iets armer wordt. Als we dus toch kiezen voor een gemaakte economie, dan zou ik pleiten voor een economie die iedereen mee laat doen.

Tomlassing

Tom Lassing

Tom Lassing is sinds 1987 actief als belegger en columnist/schrijver sinds 1993. Hij belegt voornamelijk in aandelen en geschreven opties. Tom is oprichter van Beursbox.nl, BeursAccent.nl en Beursblik.nl. Hij is een maatschappelijk zeer betrokken vrije burger, die zich realiseert dat er meer is dan alleen geld op de beurs verdienen. Heilige huisjes zijn voor hem niet veilig. Alles is bespreekbaar. Vrijheid is immers meer dan alleen af en toe mogen stemmen.