Denemarken wil belastingen verlagen

Denemarken wil belastingen verlagen

Dankzij de snel groeiende Deense economie is de werkloosheid in het land gedaald tot 3,5%. Dat heeft geleid tot zorgen over arbeidstekorten, terwijl Denemarken ook een oplossing moet vinden voor de vergrijzing.

Immigratie stimuleren is geen optie, aangezien de huidige regering in het parlement afhankelijk is van de steun van de rechts-populistische Deense Volkspartij. Daarom zal de coalitie van premier Lars Lokke Rasmussen donderdag een fiscaal plan presenteren die tot drastisch lagere belastingen moet leiden.

Werken aantrekkelijker

Van alle ontwikkelde economieën kent Denemarken de grootste belastingquote. Volgens het OECD moest de gemiddelde Deense arbeider 36% belasting betalen; gemiddeld genomen betaalt een burger van één van de 35 OECD-leden een belasting van 25,5%. Daar moet nu dus verandering in komen. Premier Rasmussen wil de belastinglast van het land met 23 miljard krone (3,7 miljard dollar) verlagen. Ook wil hij de vennootschapsbelasting onder de loep nemen, om te verzekeren dat Denemarken kan blijven concurreren met haar handelspartners. Volgens minister van Financiën Kristian Jensen zullen de voorgestelde maatregelen er voor zorgen dat het voordeliger en aantrekkelijker wordt te werken, en het sparen voor een pensioen waardevoller. Jensen benadrukte ook dat de regering hiermee niet tornt aan de sterke verzorgingsstaat. Er is volgens hem ruimte voor zowel lagere belastingen als meer overheidsbestedingen.

Automarkt

Het grootste effect van de belastingverlagingen zal waarschijnlijk voelbaar zijn op de Deense automarkt. Auto’s zijn op dit moment in weinig landen duurder dan in Denemarken, wat vooral te wijten aan een aanschafbelasting van 150%. Deze wordt volgens de plannen verlaagd naar 100%. Volgens minister van Economie Simon Emil Ammitzboll is het niet eerlijk dat de inwoners van een van de rijkste naties ter wereld vaak gedwongen zijn in slechtere auto’s te rijden dan hun buren in Duitsland en Zweden. Daarmee zal deze regering voor een historische trendbreuk zorgen. Doordat Denemarken geen eigen auto-industrie heeft kon het sinds het begin van de twintigste eeuw veroorloven de staatskas te spekken met hoge importtarieven op auto’s.

Immigranten

Het is geen garantie dat de plannen van de regering uitpakken zoals gehoopt wordt. Ten eerste moeten ze nog goedgekeurd worden door het parlement en de Deense Volkspartij heeft laten weten niet akkoord te gaan met een belastingverlaging op de hoogste inkomens. De rechts-populisten zullen bovendien wellicht toch meer immigranten moeten verwelkomen. Lars Olsen, hoofd econoom bij Danske Bank, deelt de mening van veel experts wanneer hij stelt dat hij de plannen van de regering steunt, maar dat ze lang niet toereikend zijn. Volgens hem zullen deze maatregelen alleen niet genoeg zijn om de sterke economische groei te behouden; er zal daarom gekeken moeten worden naar arbeid van buiten.

Bron
Bron
Bron

Jos Stellendam

Jos Stellendam

Als iemand thuis is in de financiële markten, dan is het Jos wel. Omdat ons platform steeds meer draagvlak krijgt, bereikt het steeds meer serieus geïnteresseerden in beleggen. Met het aantal lezers, neemt ook de diversiteit toe. Niet iedere belegger is hetzelfde. Jos ziet het als een uitdaging om mensen breed te informeren en te inspireren. Precies wat wij ook beogen met BeleggersPlaats. Jos heeft een journalistieke achtergrond, met financial markets als specialisatie.