Deze sector gaat ons de komende jaren flink wat (veilig) dividend betalen

Dividend factory

In een vorig artikel ging ik dieper in op sector rotation en welke beleggingsstrategie ik hierop toepas. In dit artikel wil ik u wijzen op een interessante sector die in Amerika sterk in opkomst is. Ook in deze hoek zijn er interessante hoog dividend aandelen te vinden. Ik vertelde u eerder dat ik de voorkeur geef aan gecombineerde aandelenportefeuilles zoals we die vinden bij fondsen, onroerend goed trusts (REIT’s) en business development companies (BDC’s). De combinatie met cumulatief preferente aandelen zal uw portefeuille nog eens extra bescherming bieden terwijl de stroom aan dividend gehandhaafd blijft.

Obama

Op 21 maart 2010 vond een historische verandering plaats in de Amerikaanse gezondheidszorg. Een verzekering voor basiszorg werd verplicht en verzekeraars mogen mensen geen verzekering meer weigeren vanwege bestaande ziektes of risicofactoren. Gezondheidszorg veranderde van een voorrecht in een recht. Gezondheidszorg is big business, want naast de kosten zijn er ook opbrengsten. Een gegeven dat in Nederland wordt vergeten en wat illustrerend is voor de verschillen tussen beide maatschappijen. De gezondheidszorg beslaat in Amerika een zesde van de economie. Dat is bijna twee keer zoveel als in Nederland!

Interessant voor beleggers

Van de ingrijpende hervorming van het Amerikaanse gezondheidssysteem gaan veel bedrijven in de gezondheidssector profiteren. Tweeëndertig miljoen onverzekerde Amerikanen krijgen een ziektekostenverzekering. Het totale zorgplan (als onderdeel van de hele sector) is begroot op 940 miljard dollar voor de komende tien jaar. Veel analisten adviseren al enige tijd serieus te overwegen te gaan beleggen in deze sector of de investeringen op te voeren. De uitgaven in de zorgsector zullen naar verwachting verdubbelen.

Onroerend Goed Trust

Ruim drie jaar geleden nam ik een Amerikaanse onroerend goed trust (REIT) op welke inmiddels een portefeuille heeft van een kleine 200 gebouwen, waaronder ziekenhuizen, zorgeenheden voor ouderen en psychiatrische klinieken. Het gaat in totaal om 18.040 bedden. Ons rendement tot nu is iets meer dan 80%. De sector groeit extra hard. Naast de impact van de Obamacare, speelt ook de vergrijzing een rol. Ouderen hebben meer zorg nodig. Een REIT betaalt in de regel een hoog dividend uit omdat deze een gunstig fiscaal regime heeft. Een REIT is bij wet verplicht bijna de gehele winst in de vorm van dividend door te sluizen naar de aandeelhouders. Een dividendrendement van 7%, 8% of zelfs meer is dan goed mogelijk. Ook voor de lange termijn!

Preferent aandeel

Zoals eerder aangegeven geef ik er momenteel de voorkeur aan om stabiele aandelen aan de portfolio toe te voegen. Stabiel qua dividend en als koers. Het preferente aandeel van deze medische REIT heeft een dividendrendement van 7,1% en het dividend is vrij van bronbelasting. Zeer de moeite waard dus.  Het aandeel noteert na ruim twee jaar $25,20. Dat is iets boven de nominale waarde van $25. Over stabiel gesproken. Het preferente aandeel kan vanaf 21 maart 2018 worden teruggeroepen tegen de nominale waarde van $25. Het is ook mogelijk dat het aandeel pas op een latere datum wordt afgelost.

Dit preferente aandeel heb ik onlangs aan mijn abonnees gepresenteerd. Samen met het hoofdaandeel vormt dit een perfecte combinatie. U combineert zo een optimaal rendement met extra veiligheid. U krijgt meer dan 7% dividend en om de drie maanden wordt het dividend op uw rekening gestort…

Paul van den Heuvel

The Dividend Factory

Paul

Paul van den Heuvel

Paul van den Heuvel heeft zich gespecialiseerd in het inkomensgericht beleggen en is auteur van de nieuwsbrieven The Dividend Factory en Pensioen Dividend. Zijn ervaringen als analist hebben hem geholpen bij de zoektocht naar Hoog Dividend aandelen. Deze aandelen hebben geen notering in eigen land, dus moest hij naar Amerika, de bakermat van het inkomensgericht beleggen. Regelmatig is hij daar te vinden en nog steeds weet hij de parels onder de Hoog Dividend aandelen aan zijn twee portfolio’s toe te voegen. Het is Paul zijn missie om ook de Nederlandse en Belgische beleggers hiervan te laten profiteren. En dat zijn er inmiddels al vele duizenden.