Dow Jones bereikt nieuwe mijlpaal

Dow-Jones-bereikt-nieuwe-mijlpaal

Nog geen maand nadat de Dow de grens van 24.000 punten beslechtte, bereikte het donderdag de mijlpaal van 25.000 punten. Dat betekent dat het nu 36% is gestegen sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump.

De blijdschap op Wall Street is begrijpelijk. De bedrijfswinsten zijn indrukwekkend, de economische groei is aan het versnellen, en het Republikeinse Congres stemde vlak voor Nieuwjaar in met een lagere bedrijfsbelasting. Toch zijn investeerders gewaarschuwd. Het feest kan zo voorbij zijn.

Stevig fundament

Het gaat ontegenzeggelijk goed met de economie. De Amerikaanse werkloosheid is in 17 jaar niet zo laag geweest, terwijl het bbp in drie jaar niet zo snel is gegroeid. Het is ook lang geleden dat alle wereldeconomieën tegelijkertijd een groei doormaakten. Op de beurs hebben daar vooral Boeing, Caterpillar en Apple van geprofiteerd, allemaal ondernemingen met robuuste winsten en een grote geldreserve, waardoor ze een groot gedeelte van hun kapitaal kunnen ‘teruggeven’ aan investeerders. Dat maakt hun aandelen nog aantrekkelijker. In 2000 beleefde de Amerikaanse aandelenmarkt eveneens fantastische tijden, maar uiteindelijk knapte de zeepbel. Nu is het fundament steviger, omdat het gebouwd is op concrete winstcijfers.

Lage rentetarieven

De goede prestaties zijn ook te danken aan Fed-voorzitter Janet Yellen die met haar beleid van lage rentetarieven de economie heeft helpen genezen. Investeerders zijn dan ook blij dat haar opvolger Jerome Thomas heeft beloofd haar beleid grotendeels voort te zetten, en de rente slechts geleidelijk en langzaam te verhogen. Hier schuilt gelijk het gevaar. Tegenstanders van de Republikeinse belastinghervormingen stellen dat deze onnodig zijn in een gezonde economie en deze zelfs kunnen oververhitten. Dit kan Thomas dwingen om de rentetarieven sneller te verhogen, waardoor het economisch herstel in gevaar kan komen. Bovendien wordt gevreesd dat het belastingplan te duur is, waardoor de Amerikaanse overheid minder wapens zal hebben om een potentiële recessie in de toekomst te bevechten.

Miniem effect

De Bank of America voorspelde woensdag dat de bedrijfswinsten in 2018 gemiddeld 16% zullen stijgen, wat voor een groot deel te danken is aan de belastinghervormingen. Voor 2019 verwacht het echter een toename van slechts 5%. De bank denkt immers, net zoals veel economen, dat het Republikeinse belastingplan slechts een miniem effect op de economische groei zal hebben, en uiteindelijk maximaal 0,2 procentpunt zal toevoegen aan de groei van de bbp. Dat komt deels doordat de bedrijven die het meeste profijt kunnen halen uit het nieuwe belastingstelsel actief zijn in sectoren die met veel concurrentie en disruptie te maken hebben. Voor kabelbedrijven is Netflix een groter bedreiging dan belastingen. Dat zelfde geldt voor kruideniers en traditionele retailers die de concurrentie van Amazon amper aan kunnen.

Bron

Bron

Xavier Boutinge

Xavier Boutinge

Xavier heeft zich als redacteur aangemeld op onze website. Zijn motivatie liet niet te wensen over. Xavier is in hoge mate geïnteresseerd in beleggen, maar nog meer in de beweegredenen en de ‘waarom’ vraag. Met een sociaal economische achtergrond bekwaamt hij zich steeds meer als journalist, met als werkterrein de financiële markten. Het financiële landschap is sterk aan het veranderen. Xavier volgt dit proces op de voet. Het combineren van kennis, feiten en analyses zal onze lezers helpen bij de beeldvorming en ze als beleggers dagelijks inspireren.