Een goed beleggingsjaar toegewenst

Eric Poelmann van Dividendradar in

een-goed-beleggingsjaar-toegewenst

Het nieuwe beleggingsjaar 2017 is zojuist van start gegaan. We gaan proberen er weer het beste van te maken en ook dit jaar richt ik mij op inkomen uit onze beleggingen. Speculeren blijft uit den boze, alhoewel een koerswinst natuurlijk altijd meegenomen is. De vraag gaat dit jaar zijn of de Trump-rally zich nog lang zal voortzetten. Eén ding is zeker, Amerika wordt de komende vier jaar geregeerd door een man uit de business en niet door iemand uit de politiek. Dat betekent dat een aantal dingen zullen veranderen en dat we ons erop moeten voorbereiden, dat de nieuwe Amerikaanse president soms onverwacht uit de hoek kan komen. We hebben hiervan al wat voorproefjes gehad tijdens de verkiezingstournee en ik houd er rekening mee dat die trend nog wel even zal worden voortgezet.

Ander beleid

Voor Trump komt het er nu op aan dat hij gaat waarmaken wat hij heeft aangekondigd. Die muur aan de grens met Mexico, daar geloof ik nog niet zo in. Maar een handelsmuur met China hangt wel in de lucht. Niet zo radicaal als aangekondigd maar Trump wil meer jobs in Amerika en waar dat mogelijk is zullen importbeperkingen van kracht worden. Een ander project waar Trump mee wil scoren, is een verbetering van de Amerikaanse infrastructuur. Daar kunnen veel mensen mee aan het werk. Die verbetering is wel nodig ook. Als ik de armoe zie van het wegensysteem in Californië bijvoorbeeld, dan moet er heel veel werk verzet worden om de kwaliteit weer op peil te brengen. En niet alleen wegen ook vliegvelden en spoorwegen hebben een verbetering nodig. De vraag rijst wel wie dat allemaal moet betalen. Trump lijkt echter maling te hebben aan het begrotingstekort.

Vennootschapsbelasting omlaag

Een ander project waar Trump zich op wil storten, is een herziening van het belastingstelsel. En dan denk ik nog niet eens zozeer aan een verlaging van de inkomstenbelasting maar aan een herziening van de vennootschapsbelasting. Daar moet echt iets gebeuren in Amerika. Momenteel dragen bedrijven 35% winstbelasting af en daarin wijkt Amerika veel te veel af van wat er zich in de rest van de wereld afspeelt. Het gevolg is dat er de afgelopen jaren vee belasting is ontweken en Trump ziet in dat daar snel wat moet gebeuren. Niet alleen gaat die 35% naar waarschijnlijk 15%, ook komt er een pardonregeling voor al die bedrijven die hun winst vanwege de hoge belasting buiten Amerika hebben gerealiseerd. Dat betekent dat er heel veel geld naar Amerika zal terugstromen. Bedrijven kunnen dat investeren maar ook gebruiken om eigen aandelen op de beurs in te kopen of dat in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitkeren. De beide laatste opties zijn interessant voor beleggers, die aandelen in die bedrijven hebben.

Trendbreuk dollar?

Met één verwachting zat ik het afgelopen jaar mis. Dat was de ontwikkeling van de dollar. In de cyclus van de afgelopen 40 jaar was de verwachting, dat de dollar in 2016 zou gaan dalen. Dat gebeurde niet. Eén van de oorzaken zou kunnen zijn dat de rente in Amerika wat is gestegen en dat de verwachting voor 2017 een verdere stijging is. Maar ik denk dat de zwakte van de euro meer gewicht in de schaal heeft gelegd. De vraag is nu of de waardedaling van de dollar vertraagd is of dat hier van een trendbreuk sprake is. Beleggers in de dollar hebben in ieder geval in 2016 profijt kunnen halen van de hoger dan verwachte dollar. Niet alleen is de waarde van hun beleggingen gestegen, maar ook zijn de dividendinkomsten boven verwachting. Toch heeft dit gevolgen voor Amerikaanse bedrijven die veel activiteiten buiten Amerika hebben, zoals McDonald’s bijvoorbeeld. Hun winsten staan onder druk en door de oplopende rente hebben de banken juist betere tijden voor de boeg. We zien dat al in de koersen terug en zullen hier de komende maanden meer aandacht aan besteden.

EricPoelmann

Eric Poelmann

Als financieel analist en uitgever van financiële nieuwsbrieven, heeft Eric Poelmann de afgelopen jaren duizenden beleggers in Nederland en België een stuk slimmer gemaakt. Zijn antwoord op het beleggen in crisistijden, is het beleggen met dividend als uitgangspunt. Eric is o.a. auteur van de DividendRadar nieuwsbrief. Deze wordt gratis verspreid in Nederland en België. DividendRadar houdt voor u wereldwijd de beste aandelen in het vizier, waarbij de dividendcomponent het uitgangspunt is. DividendRadar belicht de verschillende aspecten van het dividendbeleggen, zoals inkomen en kapitaalgroei of juist een combinatie van de twee.