Finland experimenteert met basisinkomen

finland-experimenteert-met-basisinkomen

Finland gaat 2000 burgers een gegarandeerd inkomen van 560 euro per maand geven. De 2000 deelnemers zijn willekeurig gekozen Finnen die tot nu toe inkomenssubsidie of een werkloosheidsuitkering kregen. De deelnemers hoeven geen belasting te betalen over dit basisinkomen, en blijven er ook recht op hebben nadat ze een baan of een hoger salaris krijgen. Wanneer deze maatregel succesvol blijkt, wil de Finse regering haar gehele bevolking een basisinkomen bieden. 

Besparing

De regering denkt dat dit initiatief op de lange termijn geld zal besparen. Het Finse socialezekerheidsstelsel is complex en duur. Een versimpeling kan leiden tot minder bureaucratie en daarmee ook minder kosten. Bovendien kan het basisinkomen werklozen juist bemoedigen om een baan te vinden. Veel werkloze Finnen kiezen er nu immers voor om een parttime baan niet aan te nemen, omdat ze zelfs met een kleine verhoging van hun inkomen het recht op een werkloosheidsuitkering kwijtraken. Wanneer ze zich daar geen zorgen over hoeven te maken, zullen ze eerder kleine baantjes aannemen. De Finse regering gaat over twee jaar het experiment evalueren.

Universeel basisinkomen

In steeds meer landen wordt gesproken over een universeel basisinkomen. Het idee is dat dit arbeiders meer zekerheid geeft, zeker nu technologische ontwikkelingen in veel sectoren de vraag naar menselijke arbeid verminderen. De Italiaanse stad Livorno geeft sinds juni een gegarandeerd inkomen van 500 euro per maand aan haar 100 armste gezinnen. En Alaska betaalt al sinds 1980 al haar inwoners jaarlijks een deel van haar olie-inkomsten uit. In Zwitserland werd afgelopen jaar een referendum gehouden over een basisinkomen. 75% van de Zwitsers stemde echter tegen het voorstel om alle burgers een gegarandeerd inkomen van 2500 euro per maand te geven.

Sociaal beleid

Het huidige Finse initiatief is echter het meest verregaande en serieuze experiment met een basisinkomen tot nu toe. De resultaten ervan kunnen dan ook grote gevolgen hebben voor toekomstig sociaal beleid, niet alleen in Finland, maar ook in de rest van de wereld. Zullen de Finnen met een basisinkomen een baan krijgen of een eigen bedrijf beginnen? Zullen ze hun zoektocht naar een baan stoppen en hun geld vrolijk verspillen? Of gaan ze investeren in een opleiding om zich voor te bereiden op een nieuwe loopbaan? De Finse regering wacht met smart op antwoorden.

Vangnet

Finse ondernemers zijn in elk geval enthousiast. De economie van het land is in het afgelopen decennium amper gegroeid. Dat komt mede door een sterk sociaal vangnet. Veel werkloze Finnen kunnen meer verdienen door thuis te zitten dan door een parttime baan aan te nemen. Dit betekent dat veel ondernemers talentvolle werknemers mislopen. Dat geldt zeker voor de tech sector, waar veel start-ups strijden om de vaardigheden van voormalige Nokia-werknemers. Zij verwachten dankzij het basisinkomen veel meer talent te kunnen binden, en zo verder te kunnen groeien.

Bron Bron

Xavier Boutinge

Xavier Boutinge

Xavier heeft zich als redacteur aangemeld op onze website. Zijn motivatie liet niet te wensen over. Xavier is in hoge mate geïnteresseerd in beleggen, maar nog meer in de beweegredenen en de ‘waarom’ vraag. Met een sociaal economische achtergrond bekwaamt hij zich steeds meer als journalist, met als werkterrein de financiële markten. Het financiële landschap is sterk aan het veranderen. Xavier volgt dit proces op de voet. Het combineren van kennis, feiten en analyses zal onze lezers helpen bij de beeldvorming en ze als beleggers dagelijks inspireren.