Gelekte documenten tonen pijnlijke Brexit

Gelekte documenten tonen pijnlijke Brexit

Buzzfeed kreeg deze week uitgelekte documenten in handen, opgesteld door de Britse overheid, die duidelijk maken hoe nadelig Brexit zal uitpakken voor het VK. In de documenten worden de drie meest besproken Brexit-scenario’s geanalyseerd. In het meest waarschijnlijke geval, wanneer het VK post-Brexit een breed vrijhandelsverdrag uitonderhandeld met de EU, zal volgens de analyse de Britse economische groei over de komende 15 jaar 5% lager uitpakken in vergelijking met de huidige vooruitzichten.

De groei zal met 8% verminderen wanneer de Britten geen overeenkomst kunnen sluiten met het handelsblok, en er dus sprake is van een ‘harde Brexit’.

Rooskleurig

Zelfs wanneer het meest ‘softe’ Brexit-scenario uitkomt, waarbij de Britten als lid van de EEG toegang houden tot de Europese vrije markt zal de bbp de komende 15 jaar 2% minder toenemen. Al deze scenario’s houden bovendien geen rekening met de klappen die de Britse economie op de korte termijn zal ontvangen als gevolg van haar vertrek uit de EU. Zo zal de economie aangepast moeten worden aan nieuwe douaneregelgeving, wat hoge kosten met zich zal meebrengen. Ook gaat de analyse er van uit dat het VK na de Brexit een handelsakkoord zal sluiten met de VS, bepaalde overeenkomsten met de EU zal behouden, en de economie enigszins zal kunnen dereguleren. Met andere woorden, het zou zomaar kunnen dat zelfs deze ‘pessimistische’ scenario’s nog een te rooskleurig beeld schetsen.

Londen

Uit de gelekte documenten blijkt voorts dat het Brexit-ministerie verwacht iedere sector van de economie hard geraakt zal worden, vooral de chemische industrie, auto-industrie, voedingsmiddelenindustrie, fabriekssector en retail. In het geval van een harde Brexit zal enkel de landbouwsector geen gevolgen ondervinden. Daarnaast denkt de overheid ook dat iedere regio in het VK de pijn zal voelen, met als grootste slachtoffers de North East, de West Midlands en Noord-Ierland. En wat laatstgenoemde betreft is in de analyse geen rekening gehouden met een potentiële harde grens met Ierland. Tot slot verwacht de overheid ook dat Brexit de status van Londen als financieel centrum in gevaar zal brengen.

Arbeidstekorten

Het Brexit-ministerie verwacht wel dat er in alle gevallen handelsovereenkomsten met de VS, China, India, Australië de Golfstaten en landen in Zuidoost-Azië gesloten zullen worden. Die akkoorden zullen allemaal tussen de 0,1% en 0,4% toevoegen aan de Britse bbp. Dat zal echter niet genoeg zijn om de schade in andere opzichten te dekken. De Britten voelen bovendien nu al de pijn van Brexit. Terwijl de Europese economie vorig jaar met een groei van 2,5% zelfs sneller toenam dan de Amerikaanse, groeide het Britse bbp vorig jaar slechts 1,8%, waardoor het VK nu niet meer tot de vijf grootste economieën ter wereld hoort. En de inflatie is inmiddels gestegen naar 3%, terwijl de lonen slechts 2,5% zijn toegenomen. Bovendien bedraagt de werkloosheid nu nog maar 4,3%, waardoor veel bedrijven en organisaties geen vacatures meer kunnen opvullen. Het land heeft (EU-)immigranten nodig, maar die trekken steeds minder naar het VK of juist weg sinds het Brexit-referendum. Op de lange termijn zou dit tot grote arbeidstekorten kunnen leiden die de economie nog meer kan schaden.

Bron  – Bron 

Jos Stellendam

Jos Stellendam

Als iemand thuis is in de financiële markten, dan is het Jos wel. Omdat ons platform steeds meer draagvlak krijgt, bereikt het steeds meer serieus geïnteresseerden in beleggen. Met het aantal lezers, neemt ook de diversiteit toe. Niet iedere belegger is hetzelfde. Jos ziet het als een uitdaging om mensen breed te informeren en te inspireren. Precies wat wij ook beogen met BeleggersPlaats. Jos heeft een journalistieke achtergrond, met financial markets als specialisatie.