Heeft het protectionistische gedrag van Trump geholpen?

protect

Het zal een hoop mensen verbazen, maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat de agressieve houding die de Amerikaanse president Donald Trump ten opzichte van globale handel aanneemt, toch enigszins gewerkt heeft. Volgens het onderzoek, dat de handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en andere grote economieën bestudeerd heeft, heeft de protectionistische houding van Trump het land een klein voordeel opgeleverd. Op dit moment is de V.S. hard bezig haar markt meer en meer voor buitenlandse handel af te schermen. Andere grote economieën hebben dit jaar in reactie daarop een stuk minder protectionistische maatregelen genomen.

Uit hetzelfde onderzoek, dat door het Centre for Economic Policy Research gepubliceerd is, hebben landen dit jaar 52 ‘klappen’ aan de Amerikaanse economie en handel uitgedeeld in de eerste helft van 2017. Daaronder vallen volgens het onderzoeksbureau maatregelen zoals het verhogen van tarieven, accijnzen en belastingen op Amerikaanse importproducten. Ook wetgevingen die Amerikaanse import duurder maken, vallen onder die maatregelen. Uit de statistieken blijkt dat het buitenland het de V.S. in 2016 moeilijker gemaakt heeft dan in 2017: toen werden er 29% meer maatregelen genomen die de Amerikaanse handel beperkingen oplegden.

Opvallend genoeg zijn, volgens het rapport, de landen die voorheen de meeste maatregelen namen, nu het meest bezig om hun protectionistische markt meer te openen. Daar heeft de nieuwe president veel mee te maken. Deskundigen denken namelijk dat opkomende economieën geen protectionistische maatregelen meer tegen de Verenigde Staten durven te nemen. Zij zijn bang voor de gevolgen en veranderen daarom hun houding ten opzichte van de VS. Een goed voorbeeld daarvan is Mexico, zegt Andrew Kenningham, econoom bij Capital Economics. ‘De overheid in Mexico heeft haar houding naar aanleiding van dreigementen van Trump aanzienlijk veranderd om een eventuele handelsoorlog te voorkomen. Zo leidt de agressieve retorica van Donald Trump uiteindelijk dus toch tot meer vrije handel’.

Het rapport is een week voor de bijeenkomst van de G20 gepubliceerd. Deze week komen de belangrijkste wereldleiders bijeen in Hamburg om de globale economie en handelsrelaties te bespreken. Dat kunnen moeilijke gesprekken gaan worden: Trump en zijn adviseurs hebben al geclaimd dat de globale handel zich op dit moment tegen de Verenigde Staten gekeerd heeft. Zijn twittergedrag liet dat ook al doorschemeren: op het mediaplatform stelde de president dat de Verenigde Staten een ‘aantal van de slechtste handelsverdragen ooit gesloten heeft. Waarom zullen we die voortzetten als andere landen ons ook niet willen helpen?’ Ook heeft Trump heftige uitspraken gedaan over de handelsoverschotten die Duitsland en China ten opzichte van de Verenigde Staten hebben. Hij betichtte hen onder andere van het manipuleren van hun eigen valuta. Het lijkt volgens deskundigen dus erg erop dat Trump na de bijeenkomst daden aan zijn woorden zal toevoegen en handelsverdragen zal wijzigen of annuleren.

Bron

Hans de Groot

Hans de Groot

Hans de Groot is een gepassioneerd auteur van BeleggersPlaats.com. Vanaf het ontstaan van Beleggersplaats is hij nauw betrokken geweest bij de redactie. Eerst achter de schermen, nu in het openbaar. Zijn grootste passie? Beleggen! Van de beste aandelen tips , het laatste nieuws rondom interessante dividendaandelen tot en met het laatste nieuws over goudprijzen. Allemaal onderwerpen waarover hij u op de hoogte houdt. Het is zijn missie om wereldwijde informatie over winstgevende beleggingen te delen met onze lezers, want daar zijn we tenslotte allemaal in geïnteresseerd.