Impact Investing steeds meer in zwang

Impact Investing steeds meer in zwang

Steeds meer beleggers willen investeren in bedrijven die strijden voor een betere wereld. Deze investeerders kunnen terecht op de Social Stock Exchange (SSE) index in Londen. Deze werd in 2013 opgericht met 12 bedrijven, inmiddels staan er al 50 ondernemingen op genoteerd. De SSE functioneert als een traditionele beursindex. Om in aanmerking te komen voor een notering moet een bedrijf slechts een streng selectieproces doorkomen en aan bepaalde kenmerken voldoen waaruit blijkt dat het zich focust op de aanpak van bijvoorbeeld sociale problemen of klimaatverandering.

Sociale inborst

Steeds meer consumenten voelen zich aangetrokken tot maatschappelijk betrokken bedrijven. Deze vinden het soms echter nog lastig om investeerders te vinden. De SSE denkt dat wanneer deze ondernemingen hun aandelen publiekelijk aanbieden ze ook meer beleggers zullen aanmoedigen. De index helpt bovendien alle bedrijven die aan haar criteria voldoen met de (aanloop naar de) beursgang. Zo krijgen ze steun met het verkrijgen van startkapitaal, het voorbereiden van de IPO, en met secundaire noteringen. Dat is ook een teken aan investeerders. Voor succes op de SSE is alleen een sociale inborst niet genoeg. Zoals op ‘normale’ beurzen zijn ook hier winstcijfers en groei belangrijk Deze aanpak trekt bedrijven vanuit de hele wereld aan. De nieuwste aanwinst is bijvoorbeeld MagneGas, een cleantech bedrijf uit Florida.

Voorzichtig

Binnen Europa is SSE voorlopig de enige gereguleerde markt waar investeerders aandelen van maatschappelijke betrokken bedrijven kunnen verhandelen. In de rest van de wereld komen echter steeds meer soortgelijke initiatieven op, al gaan zij wel wat voorzichtiger te werk. Het Canadese Social Venture Connexion lanceerde in 2013 een online platform dat investeerders verbindt aan sociale ondernemingen die niet op een beurs genoteerd staan, maar wel geld op willen halen via onderhandse aandelenemissies of crowdfunding. Ook hier geldt dat voordat bedrijven toegelaten worden op het platform, de sociale impact van hun werk getoetst wordt.

Zuid-Amerika

Hoewel ook in Azië impact investing steeds belangrijker wordt lijkt Zuid-Amerika het meeste ervan profiteren. Impact investment fondsen zijn voor sociale ondernemingen op het continent van grote waarde, omdat veel van deze bedrijven vaak te groot zijn om in aanmerking te komen voor microfinanciering, maar te klein om de interesse op te wekken van banken en traditionele investeringsfondsen. Volgens een recent onderzoek zijn er in Zuid-Amerika dan ook nu al 40 lokale fondsen die zich focussen op impact investment, en de populariteit ervan groeit snel. In Brazilië is het aantal ‘impact investors’ bijvoorbeeld gegroeid van 22 naar 29 tussen 2014 en 2016. Daar hebben bijvoorbeeld ProRadis, een software bedrijf dat de arme bevolking goedkope medische zorg aanbiedt, en Avante, een financiële dienstverlener die zich richt op micro-entrepreneurs in de armste regio’s, van geprofiteerd.

Bron – Bron 

Xavier Boutinge

Xavier Boutinge

Xavier heeft zich als redacteur aangemeld op onze website. Zijn motivatie liet niet te wensen over. Xavier is in hoge mate geïnteresseerd in beleggen, maar nog meer in de beweegredenen en de ‘waarom’ vraag. Met een sociaal economische achtergrond bekwaamt hij zich steeds meer als journalist, met als werkterrein de financiële markten. Het financiële landschap is sterk aan het veranderen. Xavier volgt dit proces op de voet. Het combineren van kennis, feiten en analyses zal onze lezers helpen bij de beeldvorming en ze als beleggers dagelijks inspireren.