Is de Scandinavische huizenmarkt een bubbel geworden?

Is de Scandinavische huizenmarkt een bubbel geworden?

De koers van de Noorse en Zweedse kroon presteert al langere tijd zwak ten opzichte van de euro, ondanks het feit dat de economie van beide landen flink aantrekt. In het noorden van Europa zijn de wisselkoersen daarom al sinds een paar weken het gesprek van de dag onder economen. De slechte prestaties van de twee kronen ten opzichte van de euro lijken in de eerste instantie verbazingwekkend. Toch zijn de tegenvallende wisselkoersen goed te verklaren.

Zowel Noorwegen als Zweden hebben te maken met een goed presterende economie. Net als in Europa gaan economen in beide landen ook ervan uit dat het monetair beleid van Noorwegen en Zweden de komende jaren genormaliseerd zal worden. De verklaring voor de slechtere prestaties van de kronen is volgens deskundigen dan ook te vinden in de vastgoedmarkt in de twee Noorse landen. Het afgelopen jaar hebben vooral de stedelijke gebieden te maken gehad met flink prijsstijgingen voor woningen. Deskundigen van de Scandinavische bank Nordea maken zich daarom zorgen over een mogelijke crash op de vastgoedmarkt van de twee landen. In een verklaring van Nordea staat dat de ‘combinatie van stijgende huisprijzen en het feit dat er steeds meer huizen gebouwd worden, een giftige cocktail kan gaan worden zodra de prijzen van de huizen weer gaan dalen’. De landen kampen al langer met snel stijgende prijzen op de vastgoedmarkt: sinds de jaren ’90 hebben bijvoorbeeld de woningprijzen in Zweden zich vervijfvoudigd.

Nordea is niet de enige bank die denkt dat de Scandinavische huizenbubbel binnenkort kan gaan barsten. Een andere bank, Danske, heeft daarom een onderzoek uitgevoerd naar wat er kan gebeuren als de Zweedse woningprijzen met 15 tot 20 procent gaan dalen. ‘Uit eerdere ervaringen blijkt dat een slecht presterende woningmarkt een duidelijke negatieve werking op de economische groei heeft. Als de prijzen ineens zakken, zal er dit keer volgens ons geen recessie optreden. Wel zal de economische groei daar negatieve volgen van ondervinden.’ Als de huizenbubbel barst, zal dat ook invloed hebben op een heel belangrijke toekomstige beslissing van de centrale bank van Zweden. De bank zal dan namelijk niet in staat zijn om het komende jaar haar basisrentepercentage te verhogen.

In veel huishoudens in Zweden is de schuldenlast hoog: per huishouden beslaat die last gemiddeld 338 procent van het jaarlijks inkomen van dat huishouden. In 260,000 Zweedse huishoudens vormt de schuldenlast zelfs meer dan 600 procent van het jaarlijks inkomen. In de afgelopen jaren is daarnaast de grootte van de gemiddelde schuldenlast sterker gegroeid dan het gemiddelde inkomen, concludeert de Rijksbank van Zweden in een onderzoek. De stijgende schuldenlast wordt als het grootste risico voor de economische groei gezien.

Bron

Jos Stellendam

Jos Stellendam

Als iemand thuis is in de financiële markten, dan is het Jos wel. Omdat ons platform steeds meer draagvlak krijgt, bereikt het steeds meer serieus geïnteresseerden in beleggen. Met het aantal lezers, neemt ook de diversiteit toe. Niet iedere belegger is hetzelfde. Jos ziet het als een uitdaging om mensen breed te informeren en te inspireren. Precies wat wij ook beogen met BeleggersPlaats. Jos heeft een journalistieke achtergrond, met financial markets als specialisatie.