Is meer macht voor Xi Jinping goed of slecht voor de Chinese economie?

Xi Jinping

Het Nationale Volkscongres in China zal naar alle waarschijnlijkheid komende zondag een grondwet wijzigen, waarin beschreven staat dat een president maar een beperkt aantal termijnen mag dienen. Slechts twee parlementsleden van het Volkscongres stemden van de week tegen dit voorstel. Als de grondwet aangepast wordt, betekent het in principe dat de huidige president, Xi Jinping, tot het eind van zijn leven China kan blijven regeren. Politieke deskundigen maken zich zorgen over de grondwetswijziging en zeggen dat China hierdoor meer autoritair wordt. Sommige economen maken zich ook zorgen: zij denken dat de verandering grote consequenties zal hebben voor de op een-na- grootste economie ter wereld. Julian Evans-Pritchard, een econoom van Capital Economics, zegt bijvoorbeeld ‘dat het concentreren en vergroten van de macht ervoor kan zorgen dat andere beleidsmakers minder kritiek durven te leveren op het beleid van Xi Jinping, zelfs als de plannen van de president de Chinese economie schaden’.

Problemen met nationale schuld

Er staat voor China veel op het spel: de economie heeft dringend hervormingen nodig. Vooral de torenhoge bedrijfsschuld in het land vormt een heel groot probleem. De nationale schuld van China is sinds de globale financiële crisis flink toegenomen. Volgens de laatste cijfers was de schuld vorig jaar twee en een half keer zo groot als de waarde van de hele Chinese economie. Het is dan ook niet gek dat de Chinese overheid spreekt over het verminderen van risico’s in hun financiële systeem. Maar de maatregelen die genomen worden zijn niet genoeg, vinden verschillende deskundigen. Zo hebben kredietbeoordelaren als Moody’s en S&P afgelopen jaar de kredietwaardigheid van China naar beneden bij gesteld vanwege het gevaar dat de schuldenberg voor de Chinese economie oplevert. Alex Wolf, een econoom van Aberdeen Standard Investments, denkt daarnaast dat Xi Jinping sowieso niet genoeg in huis heeft om de situatie te veranderen. ‘Het zal onder het bewind van Xi Jinping lastig worden de economie te stimuleren. Het beleid van de president concentreert zich niet genoeg op innovatie of het beschermen van intellectueel eigendom. Daarnaast is de overheid te druk bezig met het investeren van geld in verkeerde plekken en bedrijven en wil het nog steeds niet haar markt openen voor buitenlandse investeringen. Als de toekomst van China op de schouders van deze man komt te rusten, roept dat een hoop vragen op’.

Mogelijke voordelen

Sommige experts denken dat de verlenging van de ambtstermijn van de president juist ervoor kan zorgen dat Xi Jinping de economische problemen in China kan aanpakken, omdat er dan meer continuïteit in beleid bestaat. Daarnaast zal Xi Jinping een stevigere en machtigere positie hebben als hij wil reageren op handelsdreigingen vanuit de Verenigde Staten. Rob Carnell, een econoom van ING in Singapore, is het daarmee eens en denkt dat ‘het machtsspel van de president ervoor zal zorgen dat China meer zaken op orde kan krijgen’. Carnell vergelijkt de situatie met die van Europese leiders, die met ‘zwakke coalities te maken hebben. Dat maakt het moeilijk om echte hervormingen door te voeren’. En China heeft juist nu economische hervormingen nodig. Carnell: ‘ondanks het gebrek aan democratie en politiek debat in China kan de machtsvergroting van Xi Jinping vanuit het perspectief van een investeerder voordelen opleveren’.

Bron

Jos Stellendam

Jos Stellendam

Als iemand thuis is in de financiële markten, dan is het Jos wel. Omdat ons platform steeds meer draagvlak krijgt, bereikt het steeds meer serieus geïnteresseerden in beleggen. Met het aantal lezers, neemt ook de diversiteit toe. Niet iedere belegger is hetzelfde. Jos ziet het als een uitdaging om mensen breed te informeren en te inspireren. Precies wat wij ook beogen met BeleggersPlaats. Jos heeft een journalistieke achtergrond, met financial markets als specialisatie.