Nog voor 60 jaar landbouw bodem

nog-voor-60-jaar-landbouw-bodem

U kent Peak Oil ongetwijfeld. Al jaren geleden heb ik aangegeven dat Peak Soil misschien nog wel veel ernstiger is. In de VS is in 200 jaar de vruchtbare toplaag van de landbouwgronden gehalveerd. Dat wil zeggen dat op een stuk grond dat nu in gebruik is als landbouwgrond er nu minder dan de helft aan vruchtbare aarde aanwezig is ten opzichte van de situatie 200 jaar geleden. De verdwenen helft is weg door erosie, door 200 jaar oogsten en vooral door niet meer aanvullen van organisch materiaal omdat we nu kunstmest gebruiken. In een goede situatie vul je de oogst aan met nieuwe organische stoffen, zoals koeien of paardenmest en met compost. Als je echter kunstmest gebruikt, dan hoeft dat niet. Je blijft dus van het land afnemen en je stopt niets terug. Uiteindelijk blijft er zand over en dat zal ook nog verwaaien.

De UN Food and Agriculture Organisation denkt dat gemiddeld genomen er nog 60 jaar geoogst kan worden en dan is het over. Dan moet landbouw vanuit industriële hallen gebeuren, want landbouwgrond is dan letterlijk verdwenen. Op de vlaktes van de VS en Rusland gaat het verval van de landbouwgrond sneller dan in de polders van Nederland en Vlaanderen. Bij ons zijn er niet zo van die stofstormen. Toch heb ik de laatste jaren ook in Brabant al de nodige stofstormen gezien. De Brabantse bodem is ook erg zanderig en er zijn zeker stukken die veel sneller dan de gemiddelde 60 jaar volkomen uitgeput zullen zijn. Het is een volkomen onnodige situatie, maar boeren worden gedwongen zo efficiënt mogelijk te werken en dat is momenteel geen kosten maken om organisch materiaal terug op het land te krijgen. Het zou al helpen als boeren ééns in de zeven jaar een jaar lang hennep zouden planten. Die plant maakt namelijk ook in de bodem enorme wortelstructuren aan en als je de plant afsnijdt, dan blijven al die wortels in de grond zitten en daarmee voorzien ze de bodem weer van organisch materiaal.

Het planten van hennep is een enorm probleem, want de politie kan niet zien of het een mannelijke of vrouwelijke variant is. Je kan nu eenmaal wiet maken van één van de twee varianten… Een zevende van het Nederlandse landbouw areaal volzetten met hennep planten zou hoe dan ook heel de wiethandel om zeep helpen. Dat zou ook een enorme energiebesparing opleveren. In mijn woonplaats is 10 jaar geleden een wietplantage opgerold die goed was voor de helft van de totale energievraag van de bewoners. Uiteraard allemaal illegaal afgetapt, dus u en ik betaalden de rekening uiteindelijk. Misschien moeten we wiet legaliseren als beste middel om veel minder energie te verbruiken… Hoe dan ook zou het goed voor de bodem zijn als we hennep op een enorme schaal zouden inzetten als bodemverbeteraar.

Nu liggen de landbouwvelden ieder jaar een half jaar braak. Als we de hennep een jaar laten groeien en pas in de lente van het land halen, dan geven we het bodemleven ook veel meer kans. Het zou ook het verlies aan vruchtbare aarde door winterstormen enorm doen afnemen. Ons beleid richting hennep is al veertig jaar enorm kortzichtig. Misschien dat u nu een idee krijgt hoe enorm kortzichtig het beleid nu eigenlijk wel is. Er zouden grotere belangen moeten meetellen. Het voortbestaan van de mensheid is er zo één van. Als over veertig jaar de situatie kritiek raakt, dan hebben we weer veertig belangrijke jaren verspeeld. We weten het immers nu al.

Tomlassing

Tom Lassing

Tom Lassing is sinds 1987 actief als belegger en columnist/schrijver sinds 1993. Hij belegt voornamelijk in aandelen en geschreven opties. Tom is oprichter van Beursbox.nl, BeursAccent.nl en Beursblik.nl. Hij is een maatschappelijk zeer betrokken vrije burger, die zich realiseert dat er meer is dan alleen geld op de beurs verdienen. Heilige huisjes zijn voor hem niet veilig. Alles is bespreekbaar. Vrijheid is immers meer dan alleen af en toe mogen stemmen.