Olie in 2018: wat gaat de prijs beïnvloeden?

Olie-in-2018--wat-gaat-de-prijs-beïnvloeden-

De olieprijs heeft aan het begin van dit jaar een nieuwe piek bereikt: 2018 is namelijk gestart met een prijs per vat van ongeveer 68 dollar. Dat is een indrukwekkende en opvallende stijging. Het bedrag per vat olie ligt nu 2 procent hoger dan in december 2017 en heeft de hoogste prijs bereikt sinds het voorjaar van 2015.

In juni 2017 waren de olieproducerende landen nog in rep en roer omdat de prijs per vat olie toen slechts 44 dollar bedroeg. Dat betekent dus dat de olieprijzen tussen juni 2017 en januari 2018 met maar liefst 55 procent zijn gestegen. Dat is een opmerkelijke toename, maar zullen de olieprijzen zo door blijven stijgen? De meerderheid van de analisten denken van niet.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft een rondvraag gedaan bij 25 kredietinstituten, fondsmaatschappijen en verzekeraars over hun toekomstbeeld over de olieprijs. Het merendeel van deze experts heeft tegen de Duitse krant gezegd dat zij verwachten dat de olieprijs rond het midden en het eind van 2018 59 dollar per vat zal zijn. Dat betekent dus dat de deskundigen verwachten dat de olieprijs met gemiddeld 13 procent zal gaan dalen. Zij baseren zich voornamelijk op recente ontwikkelingen op de oliemarkt. De olieprijzen zijn vooral gestegen dankzij verschillende onderbrekingen in de olieproductie: zo waren er problemen met de pijpleidingen in de Noordzee en had Libië ook te maken met productieproblemen. Ook de politieke onrust in Iran heeft meegewerkt aan de prijsstijging in januari, ondanks het feit dat de rellen de productie niet geremd hebben. Tot slot worden de koude temperaturen in de Verenigde Staten aangewezen als reden voor de stijgende prijs, omdat daardoor ook de vraag naar olie stijgt omdat er meer gestookt moet worden.

De aandacht van de beleggers en de analisten gaat dus vooral uit naar de uitval van productie en de politieke risico’s die in olieproducerende landen bestaan. Daardoor steeg de olieprijs begin dit jaar rap. De prijzen kunnen echter snel weer gaan dalen vanwege de toenemende productie van schalieolie in de Verenigde Staten. Zo zegt Carsten Breszki, hoofdeconoom bij de ING Diba in Duitsland, dat men verwacht dat de Verenigde Staten dit jaar zoveel schalieolie gaat produceren, dat het de huidige olieprijs weer omlaag zal brengen. Daar staat wel tegenover dat de politieke onrust die nu in het Midden-Oosten bestaat en landen als Saoedi-Arabië, Iran, Irak en Qatar beïnvloedt niet moet escaleren. Als de productie- en transportinfrastructuur van deze landen beschadigd raken, kunnen de prijzen juist nog veel verder stijgen. Dat zegt Eugen Weinberg, een grondstofanalist van de Commerzbank.

Wat de toekomst de olieprijzen gaat brengen, hangt dus van verschillende factoren af, maar naar verwachting zal het overschot op de markt weer rap gaan groeien. Dat heeft volgens Breszki niet alleen te maken met de schalieoliewinning in de Verenigde Staten, maar ook met het feit dat de wereld tegenwoordig minder afhankelijk is van olie en meer gebruik maakt van alternatieve energie. Dat zal dan betekenen dat een sterke globale conjunctuur niet automatisch voor stijgende olieprijzen zal zorgen.

Bron

Jos Stellendam

Jos Stellendam

Als iemand thuis is in de financiële markten, dan is het Jos wel. Omdat ons platform steeds meer draagvlak krijgt, bereikt het steeds meer serieus geïnteresseerden in beleggen. Met het aantal lezers, neemt ook de diversiteit toe. Niet iedere belegger is hetzelfde. Jos ziet het als een uitdaging om mensen breed te informeren en te inspireren. Precies wat wij ook beogen met BeleggersPlaats. Jos heeft een journalistieke achtergrond, met financial markets als specialisatie.