Olie-industrie moet investeren in groene energie

_pic-web-3

De Amerikaanse oliereuzen bezitten op dit moment een aandeel van 12% in de olie- en aardgasmarkt. Daar kunnen ze op dit moment nog genoeg geld mee verdienen. Wereldwijd wordt de meerderheid van de energie nog altijd uit fossiele brandstoffen gehaald. De groene transitie verloopt echter snel. Steeds meer regeringen (en lokale overheden) investeren in groene initiatieven, terwijl tegelijkertijd consumenten ook steeds vaker voor duurzaamheid kiezen. Om hun sterke positie ook in de toekomst te behouden, zal de olie-industrie daarom ook moeten investeren in duurzame energiebronnen.

 

Radicale hervormingen

Adviesbureau Wood Mackenzie publiceerde deze week een verslag waarin het de uitdagingen van de olie-industrie uit de doeken deed. Volgens dit rapport moeten de Amerikaanse oliereuzen tot 2035 350 miljard dollar investeren in wind- en zonne-energie. Alleen zo kunnen zij over 20 jaar een 12% aandeel bezitten in de groene energie markt. Het adviesbureau stelt feitelijk dat de olie-industrie geen andere keus heeft. Het bedrijf stelt dat de nieuwe energiebronnen de energiemarkt radicaal zullen hervormen, en dat deze transitie al behoorlijk hard aan het gaan is. Een mogelijk scenario stelt dat in 2035 zon en wind verantwoordelijk zullen zijn voor een kwart van de energiemarkt. Dat zou betekenen dat hernieuwbare bronnen drie keer meer inkomsten opleveren dan Amerikaans schaliegas.

 

Europese concurrenten

Het hierboven beschreven scenario is volgens Wood Mackenzie het meest pessimistische voor de fossiele industrie. Mede dankzij Trump is de kans er op echter verhoogd. Het Amerikaanse voorgenomen vertrek uit het akkoord van Parijs heeft nationale regeringen en leiders uit de zakenwereld geïnspireerd om nog actiever duurzaamheid na te streven. Bovendien is er ook onder consumenten groeiende bewustzijn over de mogelijke gevaren van klimaatverandering. Dit lijken Europese oliemaatschappijen voorlopig beter te beseffen dan hun Amerikaanse rivalen. Het Franse Total heeft bijvoorbeeld recent enkele producenten van zonnepanelen overgenomen, terwijl het Noorse Statoil investeert in offshore wind.

 

Dalende kosten

In de VS houden bijvoorbeeld ExxonMobil en Chevron zich voorlopig ver van investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Zij stellen dat groene energie nog altijd te afhankelijk is van overheidssubsidies en dat deze nog altijd te hoge kosten met zich meebrengen. Deze kosten dalen echter, en zullen volgens experts de komende jaren alleen maar sneller afnemen doordat er steeds meer wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën. De kosten van zonnepanelen zijn de afgelopen vijf jaar gehalveerd. En vorig jaar groeide de werkgelegenheid in die sector 17 keer sneller dan op de Amerikaanse arbeidsmarkt als geheel. Dit betekent allemaal niet dat de vraag naar olie opeens heel snel zal afnemen, maar het toont wel aan dat de olie-industrie zal moeten investeren in ‘groen’, simpelweg om haar eigen toekomst veilig te stellen.

Bron

 

Hans de Groot

Hans de Groot

Hans de Groot is een gepassioneerd auteur van BeleggersPlaats.com. Vanaf het ontstaan van Beleggersplaats is hij nauw betrokken geweest bij de redactie. Eerst achter de schermen, nu in het openbaar. Zijn grootste passie? Beleggen! Van de beste aandelen tips , het laatste nieuws rondom interessante dividendaandelen tot en met het laatste nieuws over goudprijzen. Allemaal onderwerpen waarover hij u op de hoogte houdt. Het is zijn missie om wereldwijde informatie over winstgevende beleggingen te delen met onze lezers, want daar zijn we tenslotte allemaal in geïnteresseerd.