Techbedrijven ontdekken bankenwezen

Thin line flat design of internet banking transaction secure money transfer using credit card online financial business operations. Modern vector illustration concept isolated on white background.

Techreuzen pakken steeds meer terrein in de financiële industrie. Topmannen in de Europese zakenwereld slaan daarom alarm. Volgens hen kan de groeiende interesse van de techwereld in het bankenwezen een bedreiging zijn voor financiële stabiliteit. Zij stellen daarom dat Amerikaanse en Chinese tech conglomeraten zich moeten houden aan (een deel van) dezelfde regelgeving als grote banken.

Open banking

De Europese Commissie omarmde recent het zogenaamde ‘open banking’, waarmee het innovatie op het gebied van online en mobiele betalingen wil bevorderen. Daarbij wordt het onder meer voor derde partijen mogelijk om toegang te krijgen tot de rekening van een klant, waardoor consumenten niet altijd meer een ‘traditionele’ bank nodig hebben om financiële transacties uit te voeren. Bankiers vrezen dat techreuzen zo hun klanten wel de lusten, maar niet de lasten van een bank kunnen aanbieden. Francisco Gonzalez, topman bij het Spaanse BBVA vreest daarom dat ondernemingen als Facebook, Amazon, Tencent en Alibaba in de toekomst veel banken zullen vervangen. Deze veranderingen zijn volgens hem een gevaar voor de financiële stabiliteit van de hele wereld. Daarom moet een globale institutie ingrijpen om deze transformatie ordelijk te laten verlopen.

Onevenredig

Hoewel de techreuzen al langer flirten met de financiële sector, hebben ze er in de afgelopen jaren hun aanwezigheid vergroot. Zo heeft Facebook van de Ierse centrale bank inmiddels een EU-licentie gekregen digitaal geld te kunnen beheren. Daardoor kunnen haar gebruikers nu transacties via communicatie app Messenger uitvoeren. En Amazon biedt verkopers op haar platform toegang tot betalingsdiensten en leningen. In China zijn Tencent en Alibab inmiddels grote spelers in de betaalkaartenbranche, dat in totaal 5,5 triljoen dollar waard is. Het is dan ook begrijpelijk dat Gonzalez zich zorgen maakt over toenemende concurrentie, zeker omdat volgens hem sprake is van onevenredige regelgeving. De tech industrie kan op dit moment veel makkelijker krediet verstrekken.

Meer regulering

Banken zullen bovendien in de toekomst steeds afhankelijker worden van de techindustrie. Google, Amazon en Microsoft bewaren nu al een groot deel van de wereldwijde financiële gegevens in hun cloud afdeling. Aangezien banken steeds meer van hun activiteiten zullen automatiseren met gebruik van kunstmatige intelligentie zullen de techbedrijven steeds meer (gevoelige) data in handen krijgen, waardoor ze ook zullen weten wat hun gebruikers kopen. Gevreesd wordt dat dit tot nog meer machtsconcentratie zal leiden in de techwereld. De vraag is wel in hoeverre ‘de maatschappij’ dit zal toestaan. Techreuzen krijgen steeds meer kritiek vanwege hun verdienmodellen, belastingconstructies, en monopolistisch gedrag. Er is daardoor nu een duidelijke roep om deze ondernemingen beter te reguleren op internationaal niveau.

Bron

Xavier Boutinge

Xavier Boutinge

Xavier heeft zich als redacteur aangemeld op onze website. Zijn motivatie liet niet te wensen over. Xavier is in hoge mate geïnteresseerd in beleggen, maar nog meer in de beweegredenen en de ‘waarom’ vraag. Met een sociaal economische achtergrond bekwaamt hij zich steeds meer als journalist, met als werkterrein de financiële markten. Het financiële landschap is sterk aan het veranderen. Xavier volgt dit proces op de voet. Het combineren van kennis, feiten en analyses zal onze lezers helpen bij de beeldvorming en ze als beleggers dagelijks inspireren.