Techwereld bereidt zich voor op nieuwe EU-regels

Techwereld-bereidt-zich-voor-op-nieuwe-EU-regels

Binnen de Europese Unie zal in mei 2018 nieuwe wetgeving ingaan die bedrijven verplicht voorzichtiger om te gaan met klantgegevens. Onder de nieuwe regels zullen consumenten het recht hebben te worden vergeten. De consumenten kunnen ondernemingen dwingen alle data over hen van de computerservers te verwijderen. Ook zullen bedrijven expliciet toestemming moeten vragen voordat ze gebruik maken van persoonlijke informatie. Deze veranderingen zullen bovenal de techwereld treffen, dat lang heeft kunnen profiteren van verwarrend privacy beleid.

Hogere kosten

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving deed Financial Times onderzoek onder de twintig grootste (fin)tech/media bedrijven die actief zijn in de EU. Daaruit bleek dat de techwereld zich echt zorgen maakt. Ondernemingen vrezen vanwege de nieuwe regels te maken te krijgen met hogere kosten en lagere omzetten. Daarom investeren velen nu in nieuwe gespecialiseerde werknemers die bijvoorbeeld weten hoe technologie geïmplementeerd kan worden die consumenten toestaat om informatie over hen te verwijderen. Daarnaast proberen veel bedrijven hun producten aan te passen. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn relatief klein, zeker in vergelijking met de jaaromzet die de meeste van de bedrijven wereldwijd noteren. Dat neemt niet weg dat de techsector zelden regelgeving is tegengekomen die duurder kan uitpakken.

Facebook

Slechts zes van de bedrijven – Facebook, Microsoft, TransferWise, Funding Circle, HPE, en Cisco – die de Financial Times contacteerde, lieten weten dat zij een bestuurslid hebben die direct verantwoordelijk is voor de naleving van data privacy. Volgens experts is dat een teken dat deze ondernemingen goed voorbereid zijn op de aankomende veranderingen. Dat lijkt zeker voor het geesteskind van Mark Zuckerberg te gelden. Het databeschermingsteam van Facebook Ireland zal volgens de eigen verwachtingen dit jaar 250% groeien. Deze afdeling zal aangevuld worden met nieuw personeel, en met eigen werknemers die afkomstig zijn van andere afdelingen, zoals productie. Deze herstructurering zal de social media gigant miljoenen dollars kosten.

Cloud bedrijven

In de EU was de markt voor ‘gemonetiseerde data’ in 2016 59,5 miljard euro waard. Dat bedrag zal in de toekomst groeien, aangezien gepersonaliseerde gegevens steeds meer de ruggengraat van de industrie vormen. Dat is wellicht het best zichtbaar in de opkomst van cloud computing. Deze sector zal dan ook waarschijnlijk het meest bedreigd worden door de nieuwe EU-wetgeving. Cloud bedrijven zijn er bovendien volstrekt niet op voorbereid. Tot nu toe waren klantgegevens vooral de verantwoordelijkheid van de bedrijven die gegevens verzamelen, en niet van de cloud industrie die deze gegevens vervolgens verwerkt. Veel ondernemingen in de cloud sector konden hierdoor werken zonder kennis te hebben van de data die zij bezitten. Daar zal vanaf komend jaar dus verandering in komen.

Bron

Xavier Boutinge

Xavier Boutinge

Xavier heeft zich als redacteur aangemeld op onze website. Zijn motivatie liet niet te wensen over. Xavier is in hoge mate geïnteresseerd in beleggen, maar nog meer in de beweegredenen en de ‘waarom’ vraag. Met een sociaal economische achtergrond bekwaamt hij zich steeds meer als journalist, met als werkterrein de financiële markten. Het financiële landschap is sterk aan het veranderen. Xavier volgt dit proces op de voet. Het combineren van kennis, feiten en analyses zal onze lezers helpen bij de beeldvorming en ze als beleggers dagelijks inspireren.