Wat kan China de Verenigde Staten aandoen in een handelsoorlog?

Wat kan China de Verenigde Staten aandoen in een handelsoorlog?

De relatie tussen de Verenigde Staten en China lijkt op handels- en politiek niveau steeds lastiger te worden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn steun gegeven aan het opstellen van een nieuw importtarief voor goederen als wasmachines en zonnepanelen. China heeft flink kritiek geuit op dit besluit. De Chinese krant Global Times schreef in reactie op het nieuws dat het importtarief een handelsoorlog zou kunnen aanwakkeren en dat dit ‘beide landen niets goeds ging opleveren’. Er staat veel op het spel voor beide landen: in 2016 besloeg de waarde van alle handel die tussen de twee landen gevoerd werd 578,6 miljard dollar. Ook zeggen deskundigen dat ongeveer 1 miljoen Amerikaanse banen afhankelijk zijn van de handel met China. Maar hoe zou China de Verenigde Staten precies kunnen raken? Dit zijn de opties:

 

 1. Een klacht indienen bij de World Trade Organisation (WTO)
  China zegt dat de importtarieven die de Verenigde Staten heft, een negatieve impact hebben op de globale handel. Het land geeft daarom aan dat het bereid is om met andere leden van het WTO samen te werken om zichzelf hiertegen te beschermen.
 2. Het limiteren van de import van Amerikaans rundvlees
  Afgelopen mei hebben China en de Verenigde Staten afspraken gemaakt over een belangrijk exportproduct voor de Verenigde Staten: rundvlees. In die deal staat dat de Verenigde Staten nog de komende 14 jaar vlees mag exporteren naar China. Wel heeft de Chinese regering reglementen en voorwaarden opgesteld waar Amerikaanse rundvleesexporteurs aan moeten voldoen. China zou bijvoorbeeld de veiligheids- en gezondheidsregels voor Amerikaans rundvlees flink kunnen aanscherpen, waarmee ze het Amerikaanse exporteurs moeilijk maken rundvlees in China te mogen blijven verkopen.
 3. Het weren van Amerikaanse auto’s uit China
  De Chinese automarkt is officieel de grootste ter wereld: het is dan ook niet vreemd dat veel autoproducenten, waaronder Amerikaanse fabrikanten, hun auto’s in China willen verkopen. China is een van de grootste afzetmarkten voor Amerikaanse autoproducenten. De overheid kan de bevolking oproepen loyaal te zijn aan de Chinese regering en geen Amerikaanse auto’s meer te kopen. Het zal niet voor het eerst zijn dat de Chinese regering de bevolking succesvol weet te overtuigen een product links te laten liggen. Daarmee zou China deAmerikaanse autoproducenten behoorlijk kunnen raken.
 4. Toeristen niet meer naar de Verenigde Staten laten gaan
  De Chinese overheid kan haar bevolking daarnaast ook opdragen de Verenigde Staten links te laten liggen als vakantiebestemming. De Chinezen zijn toeristisch ingesteld: jaarlijks reizen er meer dan 130 miljoen Chinezen de wereld over, die gezamenlijk iets van 260 miljard dollar op vakantie uitgeven. Het aantal toeristen en hun vakantiebudget blijft daarnaast stijgen. De Verenigde Staten is nu nog een populaire bestemming in China. Als de Chinese regering haar inwoners succesvol weet te ontmoedigen, kan de Verenigde Staten veel geld mislopen.
 5. Amerikaanse obligaties verkopen

China is een van de grootste schuldhebbers van de Verenigde Staten met meer dan 1 biljoen dollar aan Amerikaanse staatsschuld. Veel deskundigen zijn bang dat China daardoor een te machtige positie heeft: als het spontaan besluit staatsobligaties te verkopen, kan dat grote problemen opleveren voor de Verenigde Staten. De waarheid is echter dat die staatsobligaties dan waarschijnlijk door andere landen opgekocht zullen worden.

Bron

Jos Stellendam

Jos Stellendam

Als iemand thuis is in de financiële markten, dan is het Jos wel. Omdat ons platform steeds meer draagvlak krijgt, bereikt het steeds meer serieus geïnteresseerden in beleggen. Met het aantal lezers, neemt ook de diversiteit toe. Niet iedere belegger is hetzelfde. Jos ziet het als een uitdaging om mensen breed te informeren en te inspireren. Precies wat wij ook beogen met BeleggersPlaats. Jos heeft een journalistieke achtergrond, met financial markets als specialisatie.