Weg met alle sociale verzekeringen en overheidsuitkeringen

Tom Lassing van Beursbox in

Tom Lassing

Stel even dat we werkelijk alle werkloosheidsuitkeringen schrappen. We schrappen ook AOW, WAO, Ziektewet en bijstand en al die andere wetjes die her en der recht op een algemene uitkering geven.
Allemaal weg! Maar daarmee schrappen we ook de tienduizenden banen die daar nu landelijk en lokaal mee gemoeid zijn. U moet toegeven, dat zal een werkelijk ongehoorde besparing voor de staat en voor de werkenden opleveren. Weg met de problemen bij UWV die maar blijven opspelen. Weg met al die ambtenaren die de uitkeringen verstrekken en controleren. Nu lijk ik helemaal van lotje getikt te zijn, maar ik ga nog verder… We geven werkgevers de ruimte om het loon van hun werknemers met de eigen nationaliteit, woonachtig in eigen land met 1.500 euro (bruto) per maand te verlagen!

1.500 euro per maand

Maar… U begrijpt ongetwijfeld, er moet iets voor terug komen. De overheid geeft IEDEREEN van boven de 18 en die de nationaliteit heeft een bedrag van 1.500 euro per maand. Standaard. Geen mitsen of maren. Als jij de nationaliteit hebt en je bent 18 of ouder, dan krijg je 1.500 euro. OOK als je werkt. Moet u eens kijken wat dat met de economie zou doen! Ineens is het over met een groei van de economie van een cijfer achter de komma.

Op plaatsen waar het al uitgeprobeerd is, waren de uitkomsten verbluffend positief. De reden is simpel. Het is eerlijk, het is makkelijk en het biedt iedereen het geluk van een basis zekerheid. Hoe dan ook ben je verzekerd van een inkomen waarvan je kan leven. Wil je meer, dan kan je gaan zoeken naar werk dat je leuk lijkt en je ligt. Blijft er vervolgens werk liggen dat niemand wil oppakken? Dat kan, dan halen we van elders gastarbeiders. Die krijgen loon, geen basisinkomen.

Maar ze krijgen wel de kans op het verkrijgen van de nationaliteit als dank voor het feit dat ze de klussen oppakten die wij blijkbaar lieten liggen. Wordt de gastarbeider ziek, of raakt deze werkeloos, dan moet deze privé en/of via de werkgever verzekerd zijn. Er is geen overheidsvangnet meer. Wel moet de overheid van de werkgever bepaalde zekerheden eisen, zoals een privé verzekering op deze buitenlandse werknemer. Als dat duur is, dan is dat prima. Immers kan de werkgever dan makkelijker besluiten om dan toch maar het geboden loon te verhogen om liever een eigen nationaliteit medewerker aan te trekken. Die hoeft namelijk niet extra verzekerd te worden voor een basisinkomen.

Zekerheid

Met deze insteek is de zekerheid van het bestaan enorm toegenomen en is een belangrijke angst voor een onbeperkte instroom van arme arbeidsmigranten weggenomen. Als die horen dat hier geen standaard vangnet meer is voor hen die werkloos of ziek zijn, dan is de wens om te komen een stuk lager dan nu. Want nu ligt de uitkering bij wijze van spreken al voor ze klaar. Erkende vluchtelingen kunnen we nog altijd huizen. Immers kan je hen tijdelijk een basisinkomen garanderen.

Tomlassing

Tom Lassing

Tom Lassing is sinds 1987 actief als belegger en columnist/schrijver sinds 1993. Hij belegt voornamelijk in aandelen en geschreven opties. Tom is oprichter van Beursbox.nl, BeursAccent.nl en Beursblik.nl. Hij is een maatschappelijk zeer betrokken vrije burger, die zich realiseert dat er meer is dan alleen geld op de beurs verdienen. Heilige huisjes zijn voor hem niet veilig. Alles is bespreekbaar. Vrijheid is immers meer dan alleen af en toe mogen stemmen.